SVI POSTOVI

Ako  ste zbunjeni  sadržajem bloga i ne možete da se snađete onda ste na pravoj  stranici.

Ova stranica se ažurira sa svakim objavljenim postom.

Ako postovi nemaju link to znači  da su to planirani, ali još uvijek neobjavljeni,  postovi.

Slijede hronološki poredani linkovi za sve do sada objavljene postove, od najstarijeg ka najnovijem:

 1. Uvod u postove o zateznoj kamatnoj stopi u Srpskoj (3.9.2018.)
 2. Modeliranje zatezne kamatne stope (4.9.2018.)
 3. O zateznoj kamatnoj stopi u Republici Srpskoj i njenoj visini (5.9.2018.)
 4. Addiko Bank-pozitivni efekti restrukturiranja koje traje (7.9.2018.)
 5. Politička ekonomija bosanskohercegovačkog i srpskog bankarstva na primjeru Pavlović International Bank a.d. Slobomir, Bijeljina (9.9.2018.)
 6. Loši krediti u bankarskom sektoru (10.9.2018.)
 7. Stopa kapitalizacije banaka (12.09.2018.)
 8. Kreditna politika banaka  (14.09.2018.)
 9. Stepen ekspanzivnosti kreditne politike (16.09.2018.)
 10. Polijetanje  aerodroma (18.09.2018.)
 11. Šta će biti ako se raspadne EU? (20.09.2018.)
 12. 12 godina poslije (22.09.2018)
 13. Državna intervencija (24.09.2018.)
 14. Evroazija i Balkan (27.09.2018.)
 15. Enigma inflacije (30.09.2018.)
 16. Bitka za  kredite  (3.10.2018.)
 17. Uravnilovka(6.10.2018.)
 18. Spoljni sektor u Bosni i Hercegovini (9.10.2018)
 19. Banke i privreda (12.10.2018.)
 20. Krajnji efekti ruskog odgovora na sankcije (15.10.2018.)
 21. Nobelova nagrada za ekonomiju za 2018. godinu: Šta možemo naučiti od laureata?(18.10.2018)
 22. Mehanizam djelovanja sankcija – primjer Rusije (21.10.2018.)
 23. Zelena grana ruske ekonomije (23.10.2018.)
 24. Sjećanje na Braću Liman (25.10.2018.)
 25. Italija – slijepi putnik u zoni eura (27.10.2018.)
 26. Cijena crnog zlata (30.10.2018.)
 27. Dugoročne projekcije kretanja cijene nafte i zemnog gasa (2.11.2018.)
 28. Kapitalizam sa ljudskim likom (4.11.2018.)
 29. Javni dug i suvereni kreditni rejting SAD (6.11.2018.)
 30. TED spred(8.11.2018.)
 31. (Ne)uspješnost stambenih kredita Investiciono-Razvojne banke(10.11.2018.)
 32. Valutni  odbor u  Bosni i Hercegovini (12.11.2018.)
 33. Stabilnost domaće valute (14.11.2018.)
 34. Najvažniji centri globalne trgovine zlatom(16.11.2018.)
 35. Kamatna stopa na javni dug (18.11.2018.)
 36. Uticaj italijanske  krize na bh izvozni sektor (20.11.2018.)
 37. Bonum omen (22.11.2018.)
 38. Kako povećati dostupnost stanova mladim ljudima? (24.11.2018.)
 39. Ex nihilo (26.11.2018.)
 40. Fiat (28.11.2018.)
 41. Šta su i kako funcionišu kriptovalute (30.11.2018.)
 42. Kamatna stopa na  štednju (1.12.2018.)
 43. O različitim oblicima štednje (2.12.2018.)
 44. Koji oblik štednje odabrati I? (2.12.2018.)
 45. Koji oblik štednje odabrati II? (3.12.2018.)
 46. Vrednovanje akcija Telekoma Republike Srpske – price to book value (6.12.2018.)
 47. Nemoguć ali poučan scenario – vrednovanje akcija Telekoma Srpske a.d. Banja Luka(7.12.2018.)
 48. O bosanskohercegovačkom bruto domaćem proizviodu (10.12.2018.)
 49. BDP analiza: I veličina je  važna … (prvi dio), 10.12.2018.
 50. BDP analiza: I veličina je  važna … (drugi dio), 13.12.2018.
 51. BDP analiza: I veličina je  važna … (treći dio), 16.12.2018.
 52. BDP analiza: I veličina je  važna … (četvrti dio), 19.12.2018.
 53. Zamka za medvjeda (prvi  dio), 22.12.2018.
 54. Zamka za medvjeda (drugi dio), 25.12.2018.
 55. Bura u čaši vode (28.12.2018.)
 56. Kredit emisione banke (1.1.2019.)
 57. Prvi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Emisiona dobit”(1.1.2019.)
 58. Drugi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Selektivna kreditna politika”(4.1.2019.)
 59. Treći razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Referentna kamatna stopa”(7.1.2019.)
 60. Četvrti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Efekat istiskivanja”(10.1.2019.)
 61. Peti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kamatna stopa na javni dug, I dio”(13.1.2019.)
 62. Peti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kamatna stopa na javni dug, II dio”(16.1.2019.)
 63. Šesti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kreditni rast i kreditni slom, I dio”(19.1.2019.)
 64. Šesti razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kreditni rast i kreditni slom, II dio”(22.1.2019.)
 65. Sedmi razlog za uvođenje kredita emisione banke: “Kompletiranje zaštitne mreže”(25.1.2019.)
 66. Dijamanti su vječni, besmisleni slogan koji je postao marketinški potez XX stoljeća(28.1.2019.)
 67. Да ли „сузбијати“ раст ненамјенских готовинских кредита грађанима, први  дио? (31.1.2019.)
 68. Да ли „сузбијати“ раст ненамјенских готовинских кредита грађанима,  други  дио? (3.2.2019.)
 69. Uključenost Jermenije u svijetsku trgovinu(6.2.2019.)
 70. Kraj kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke (9.2.2019.)
 71. Jedna mala razlika između ECB i FED-a (12.2.2019.)
 72. Izlazna strategija ili “lako unutra, a teško napolje”(15.2.2019.)
 73. Četiri godine samoće (18.2.2019.)
 74. Ekonomska politika tipa “ostajte ovdje” (21.2.2019.)
 75. Jedanaesta recesija i jedanaesta petoljetka (24.2.2019.)
 76. O mačkama, miševima i riži (27.2.2019.)
 77. En pi el, ili “brigo moja pređi na drugoga”(2.3.2019.)
 78. Jedan veličina odgovara svima?(5.3.2019.)
 79. Recesija ante portas? (8.3.2019.)
 80. Kome je “kriva” kriva prinosa? (11.3.2019.)
 81. Vidovdanska “predrasuda rodne grude” (14.3.2019.)
 82. (Ne)zakonit Žuti prsluk (17.3.2019.)
 83. Javnost rada  javnog sektora (20.3.2019.)
 84. Nevaljala djeca zone evra i pacta sunt servanda (23.3.2019.)
 85. Neiskorišten finansijski resurs (26.3.2019)
 86. Crno-bijeli svijet (29.3.2019.)
 87. Kreditni semafor (3.10.2019.)
 88. Upozorenje sa bauštele (6.10.2019.)
 89. Sloboda izbora (9.10.2019.)
 90. Tranzicija&Prelaz (12.10.2019.)
 91. Kečap (15.10.2019.)
 92. Pritisak u gumama (18.10.2019.)
 93. Oni i mi (21.10.2019.)
 94. Ili, ili (24.10.2019.)
 95. Crveni oktobar,  al’ ne 1917.godine (27.10.2019.)
 96. Kamatari i gazde (30.10.2019.)
 97. Točak  sreće se okreće (3.11.2019.)
 98. Ispred ogledala  (6.11.2019.)
 99. Vežite se slećemo? (9.11.2019.)
 100. Ljuljaj me  nježno, ljuljaj me polako (12.11.2019.)
 101. Sedalni kreditni stil? (15.11.2019.)
 102. Tišina, čuće nas naši! (18.11.2019.)
 103. Poraz na domaćem terenu (21.11.2019.)
 104. Zvuk tišine (24.11.2019.)
 105. Čuvaj se martovskih ida? (27.11.2019.)
 106. Opet to, al  malo drugačije (30.11.2019.)
 107. Ponder  kao feder  (3.12.2019.)
 108. Naša i njihova stvar (6.12.2019.)
 109. Klimatski uslovi   (9.12.2019.)
 110. Japanifikacija Evrope, ili žuta opasnost  (12.12.2019.)
 111. Der Mensch ist der Mensch (15.12.2019.)
 112. Srpsko-srpski trenutak istine (18.12.2019.)
 113. Kada kola krenu nizbrdo  (21.12.2019.)
 114. Tajna hrama (24.12.2019.)
 115. Kako se razmnožavao kredit (27.12.2019.)
 116. Okreni, obrni i stani (30.12.2019.)
 117. Frede, laku noć (3.1.2020.)
 118. Jedno zapadnoevropsko “ups” (6.1.2020.)
 119. Tango Argentino (9.1.2020.)
 120. Kroata  i (javna) kravata  (12.1.2020.)
 121. Germanska  klica  i pencilin (15.1.2020.)
 122. Balkanski i  američki durbin (18.1.2020.)
 123. Devizni bezdan (21.1.2020.)
 124. Jedan potez pera mjenja sve? (24.1.2020.)
 125. Uvod u postove  o  deurizaciji  (27.1.2020)
 126. Strategija  deeurizacije, I dio  (30.1.2020.)
 127. Strategija deeurizacije, II dio  (3.2.2020.)
 128. Strategija deeurizacije, III dio  (6.2.2020.)
 129. Strategija deeurizacije, IV dio  (9.2.2020.)
 130. Pozitivni negativ (12.2.2020.)
 131. Reprodukcija (15.2.2020.)
 132. Pogled sa Kalemegdana (18.2.2020.)
 133. Ej, mesa i rakije (21.2.2020.)
 134. Lekcija iz dežele (24.2.2020.)
 135. Tropa,  klapa druga (27.2.2020.)
 136. Obuzdavanje antike (28.2.2020.)
 137. Evro-atlantske integracije (3.3.2020.)