KONTAKTI

Na  ovoj stranici su mejlovi na koje možete kontaktirati Bife.ba i  sve autore.

Bife.ba                                                                 kontakt@bife.ba

AUTORI

g. mr Balaban Nebojša                                      neso.balaban@gmail.com

g. vanredni profesor dr Đogo Marko              markodjogo@yahoo.com

g. dr Grandić Saša                                              grd345@gmail.com

g. vanredni profesor dr Jović Dragan             draganjovic@blic.net

gđa Jović Vesna                                                  vesnajovic@blic.net

g. Kresojević Bojan                                             bojankresojevic@outlook.com

gđa  mr Krunić Gorana                                      goranakrunic1@gmail.com

g. mr Pantić Vidosav                                          mpantic@teol.net

g. mr Pashinyan Babken                                    b.pashinyan@gmail.com

gđica mr Šoja Tijana                                          tijana_soja@yahoo.com

gđa docent dr Šušnjar Čanković  Vanja          vanja.cankovic01@gmail.com

g. vanredni profesor Vilendečić Simeun        simeunv@gmail.com