Finansiranje bloga

Radi obezbjeđenja  kontinuiteta i kvaliteta rada blog se pokušava finansirati na razne načine i  u tu svrhu je formirano Udruženje “Bankarstvo-Intelidžens-Finansije-Ekonomija” ili skraćeno Udruženje “Bife”.

Novčana sredstva  se mogu uplatiti na račun Udruženja kod MF banke a.d. Banjaluka  br. 572-126-00001428-72 u domaćoj valuti.

Blog ostaje posvećen kvalitetnoj i stručnoj obradi ekonomsko-bankarsko-finansijskih tema, uz uvažavanje i podsticanje polemike i različitih mišljenja.

Krajnji cilj  objavljenih sadržaja je unapređenje  i razvoj ekonomskog sistema Bosne i Hercegovine i njenih entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Produktivnost jedne ekonomije, njen rast i  razvoj, zavise  i od zdravstvenog stanja pojedinaca, a u ekonomskoj nauci postoji   i jedan  nemali ogranak  koji se  bavi proučavanjem neprivrednih djelatnosti, u koje spada i zdravstveni sistem.

Ne postoji  čovjek zbog  posla, već posao zbog čovjeka. Pokretač svih ekonomskih  aktivnosti je čovjek.

8.12.2019. godine

doktor medicine  Dragan Sandić, specijalista anesteziologije i intezivne terapije

lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja  “Bankarstvo-Intelidžens-Finansije-Ekonomija”