Kredibilitet Evropske centralne banke – U drugom poluvremenu

Kada pravna ili fizička lica drže novac kod komercijalne banke ona to čine između  ostaloga i zato što vjeruju da će im banka taj novac čuvati i omogućiti da sa njim raspolažu kada god to oni požele.

Čitaj dalje

Cijena akcija kao funkcija očekivanja – U domenu naučne fantastike

Na finansijskim tržištima se trguje očekivanjima o  budućim prihodima,  troškovima,  zaradama i investicijama akcionarskih  društava.

Čitaj dalje

Srpski i njemački prinos od dividende – Više subjektivno nego objektivno

Sutra se održava skupština  akcionara Mtela a.d. Banjaluka na kojoj će mnogi manjinski akcionari izraziti svoje subjektivno nezadovoljstvo sa veličinom dividende koju  Mtel namjerava isplatiti (0,067 KM po akciji) iako bi možda, komparativno posmatrano, trebali biti izuzetno zadovoljni sa visinom  predložene dividende.

Čitaj dalje

Profitabilnost banaka u Republici Srpskoj prije i poslije “srpske bankarske krize”- Ono što nas ne uništi to nas ojača

Od 2014.godine do 2017.godine nekoliko bosanskohercegovačkih banaka, sa sjedištem u Republici Srpskoj, bile su vrlo zanimljive svim medijima u Republici Srpskoj.

Čitaj dalje

Blagajnički zapisi i obveznice komercijalnih banaka namjenjene vlasnicima štednje po viđenju – Bolje sprječiti nego liječiti?

Postoji nekoliko razloga izuzetno visokog nivoa štednje po viđenju u bankama u Federaciji BiH, a posebno u velikim bankama.

Čitaj dalje

Depoziti po viđenju stanovništva u Rajfajzen banci d.d. Sarajevo – Prećutno osiguranje depozita?

Određena vrsta novčanih sredstava koja su deponovana u bankama u BiH su osigurana kod Agencije za osiguranje depozita BiH (BiH).

Čitaj dalje

Kamatne stope Evropske centralne banke i Federacija Bosne i Hercegovine – Rizik zemlje

Kada se država odrekne svoje vlastite valute i prihvati euro kao zakonsko sredstvo plaćanja ona se odriče prava na novčanu (monetarnu) nezavisnost.

Čitaj dalje

Kamatna politika banaka i vlasnika novca u BiH – I bašta i akcije i obveznice

U poplavi kamatnih stopa različitih vrsta vrlo je teško zaključiti kako je na rast kamatnih stopa u eurozoni reagovala prosječna banka i prosječan vlasnik novca (deponent)?

Čitaj dalje