Koncept

Ovo je blog o Bankarstvu, Intelidžensu, Finansijama i Ekonomiji, ili skraćeno Bife.ba.

Sve objave se direktno ili indirektno tiču Bosne i Hercegovine, makar se u njima analizirale ekonomske varijable drugih zemalja, jer će se ekonomski procesi u inostranstvu dovoditi u vezu sa bankarstvom/ekonomijom/finansijama Bosne i Hercegovine.

Bosanskohercegovački robno-novčani tokovi će biti tretirani na razne načine i zato je jedna od glavnih odrednica Bife.ba pojam/tag ” iz raznog ugla “.

Naglasak Bife.ba je na intelidžensu tj. izvlačenju preporuka, prijedloga, zaključaka i pouka za bankarstvo/ekonomiju/finansije Bosne i Hercegovine.

Naglasak Bife.ba je i na proučavanju iskustava drugih zemalja i njihovom povezivanju sa ekonomijom Bosne i Hercegovine.

Moto bloga je “stručno i objektivno”.

Na Bife.ba neće biti diskvalifikacija i omalovažavanja ličnosti.

Stručna satira i zdrav humor su dozvoljeni samo ako se ukazuje na hroničnu i očiglednu stručnu pogrešku koja se uporno brani i od koje se ne odustaje.

Osnovna karakteristika poželjne javne debate (a blog Bife.ba je njena platforma) je da se raspravlja o pojavama, procesima i varijablama, a ne o ličnostima i njihovim postupcima. Personalizacija nekog ekonomskog problema se ipak ponekada ne može izbjeći, ali u tim slučajevima treba se analizirati i prigovoriti postupku, a ne čovjeku, jer se na taj način izražava neslaganje sa postupkom, a ne sa cijelom ličnošću. Kritika nekog postupka npr.djela ekonomske politike ne znači i integralnu kritiku čovjeka ili društvene grupe koja je usvojila ili predložila takvu ekonomsku politiku.

Kritika bez prijedloga je demagogija i licemjerje i zato svaki kritički tekstu mora imati svoga brata/sestru tj. prijedlog u tom istom tekstu ili nekom narednom.

Naravno, autori mogu odabrati da ne kritikuju i da ne predlažu već da samo ukažu, kroz statističko-komparativnu analizu na određenu pojavu, kako bi podstakli javnost i donosioce ekonomskih odluka na razmišljanje.

Na Bife.ba će biti i objave  tipa “pro i kontra” u kojima se autori neće izjašnjavati i predlagati već će samo navoditi dobre i loše strane neke npr.mjere ekonomske politike.

Bife.ba neće po svaku cijenu “juriti” za aktuelnim vijestima, jer vijest nije isto što i informacija, a i “potjera” za vijestima, na dnevnoj osnovi, nije dio koncepta Bife.ba. Informacija smanjuje entropiju, tj. neizvjesnost, za razliku od podataka i vijesti koje to ne čine, što se u novovjekovnoj prašumi vijesti, podataka i informacija često zaboravlja. Sadržaj Bife.ba će biti ovovremenski, ali će se baviti i vremenom ispred i iza nas, što bi trebalo stvoriti jednu finu mješavinu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u obliku tekstova koji utiču na shvatanje ekonomskih procesa, njihovog nastanka, razvoja i posljedica.

Život se mora živiti unaprijed, ali se može razumjeti samo unazad – u ovakvom shvatanju vremena bitiše Bife.ba.

Model rada Bife.ba je najvećim djelom usmjeren na objašnjavanje, razumjevanje i analizu ekonomskih procesa, njihovih implicitnih/eksplicitnih i direktnih/indirektnih posljedica, a ne na puko, sirovo, surovo i učestalo informisanje, prepričavanje, izvještavanje i bombardovanje ljudskih čula vijestima koji se njihovih života uopšte ne tiču, a koje će oni već sutra zaboraviti, iako su potrošili i vrijeme i energiju da bi ih apsorbovali i pokušali preraditi u informaciju.

Posjetiocima preporučujemo da dok Bife.ba ne postane vidljiv na googl-u i drugim pretraživačima, adresu bloga unose direktno u adres bar.

Primarni cilj bloga je da se prošire informacije i podstakne polemika i diskusija na mreži o bh bankarstvu, finansijama i ekonomiji, ne samo zato što je android postao najbolji čovjekov prijatelj, već zato što je kontinuirana i sistemska polemika o be-ha bankarsko-ekonomskim pitanjima izostala u zadnjih više od 20 godina, a bez analize i polemike nema ekonomskog napretka. Očekujemo da bi se polemika iz blogosfere i virtuelnog svijeta trebala spustiti na našu hraniteljicu, planetu Zemlju, oplemeniti, značajno poboljšati i na kraju pronaći praktičnu primjenu.

Bife.ba će njegovati, podsticati i razvijati javne rasprave i polemike i iz toga razloga biće dopušteno i poželjno da se na istu temu objavi koliko god je potrebno tekstova sa potpuno oprečnim stavovima, prijedlozima, preporukama i zaključcima.

Na mreži ima mnogo blogova o bankarsko-ekonomskim temama, ali vrlo malo onih koji su direktno i/ili indirektno posvećeni bosanskohercegovačkom bankarstvu i ekonomiji. Pokrenuli smo Bife.ba sa namjerom da upoznamo bh javnost, ali i zemlje eks YU sa karakteristikama i trendovima u bh bankarstvu i ekonomiji i sa manje poznatim naučno-stručnim istraživačkim aktivnostima. Objave, posebno kratka istraživanja, se trebaju pridržavati anglo-saksonske maksime, keep it simple. Na blogu će biti i objave o ekonomsko-banarskim trendovima i karakteristikama drugih zemalja sa motivom da se da preliminarna ocijena potencijalnih efekata na bh ekonomski i bankarski sistem ili da se ti ino trendovi na neki drugi način dovedu u vezu sa bh bankarskim i ekonomskim procesim, ili da se jednostavno ukaže na ekonomski zanimljive pojave. Tu kategotriju članaka smo nazvali „Pogled sa strane“ (ako su u pitanju male ekonomije) ili „Misli globalno djeluj lokalno“ (SAD, Kina, Njemačka, zona eura …) ili generalno „Međunarodni aspekti“. Smatramo da se kroz poređenje sa okruženjem može doći do kvalitetnih ideja za poboljšanje naše ekonomske politike i bankarskog poslovanja. Upoznajući druge upoznajemo sebe. Da bi čitalac odabrao temu koja ga zanima i da bi olakšali i podstakli ulasci novih autora na blog kategorizacija obajava je napravljena vrlo detaljno, sa tendecijom širenja (Kategorizacija_Bife.ba). Za jednu objavu je uvijek vezano više kategorija da bi se tekst doživio sa više strana. Posebnu kategoriju objava čine „Uvodi u tekstove koje namjeravamo objaviti“, koji su postavljeni radi nježnog uvoda čitalaca u objave koje slijede. Svaki mjesec će biti objavljeno najmanje 10 tekstova u skladu sa rimskom maksimom Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Na Bife.ba će biti postavljani i članci objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima koji bi mogli biti zanimljivi našoj javnosti, struci i donosiocima ekonomskih odluka. Uveli smo i kategoriju objava vrlo egzotičnih naziva kao što su npr. „Carevo novo ruho“, „Gromoglasno ćutanje“, „Nenaučene lekcije“, „Slovo insajdera“, “Pro i kontra”, a čitalac će iz samog sadržaja objave shvatiti smisao postojanja ove vrste kategorija. Sui generis kategorija objave su „Sponzorisane objave“, jer smo pošli od pretpostavke da će možda postojati subjekti koji će tekst na određenu temu htjeti podijeliti sa publikom, pri čemu će želiti zbog otvorenosti poslovanja ili nekog drugog razloga to eksplicitno naglasiti. Uvođenjem ove kategorije obajava čuvamo stručni, javni, moralni integritet bloga i njegovih autora. „Sponzorisani tekstovi“ su zapravo neka vrsta poklona posjetiocima bloga od strane određenog subjekta pa se ne bi pogrješilo ako bi se nazvali i „Poklon tekstovi“.

Bife.ba je namjenjen širokom spektru čitalaca. Ciljna grupa bloga nisu samo bankari, ekonomisti i poslovna zajednica već i nosioci javnih funkcija, studenti i istraživači iz oblasti bankarske i ekonomske struke, ali i drugih društvenih disciplina, kao i sindikalni aktivisti. Jedan, značajni dio tekstova, će biti prilagođen čitaocima izvan ekonomsko-bankarske struke i izvan društvenih struka.

Bife.ba ima i obrazovno-prosvjetni karakter i zaista bi nam bilo drago da može poslužiti kao logistika za donošenje poslovnih, društvenih i ekonomskih odluka.

Objave će biti zatvorene za komentarisanje, sve dok ne steknemo rutinu u administriranju bloga i kreiranju njegovog sadržaja.

Ukoliko vi, kao posjetioci bloga, primjetite tehničke i suštinske greške molim vas da nas o tome obavijestite.

Učinimo zajedno Bife.ba boljim.

Ostajemo otvoreni za kritike i prijedloge, za poslovnu saradnju sa drugim autorima, blogerima, piscima i istraživačima istovjetne stručne orijentacije, kao i sa ostalim srodnim dušama sa going public sklonostima.

Autori/blogeri preuzimaju na sebe sve vrste odgovornosti za objavljene tekstove i u popunosti prihvataju odgovornost za sadržaj objave.

Svi autori koji objavljuju na Bife.ba moraju prihvatiti ovakvu vrstu koncepta djelovanja Bife.ba.

Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja u tekstovima/objavama na Bife.ba pripadaju autorima/blogerima, a ne predstavljaju na bilo koji način stavove ustanove/firme u kojima autori/blogeri rade, a niti stav Bife.ba.

Prijedloge, a posebno kritike prihvatamo suštinski, a ne samo formalno. Posebnu kategoriju tekstova će činiti objavljenje kritike naših tekstova koje planiram postavljati na blog, a sve u cilju razvoja kvalitetne polemike, te stoga molimo da nas obavijestite o objavljenoj stručnoj kritici naših  tekstova/objava.

Ako naš blog podstakne javnost na drugačiji način razmišljanja o bankarskim, finansijskim i ekonomskim tema, onda je on ispunio svoju svrhu.

Dizajn bloga je naravno promjenljivog karaktera i biće prilagođavan zahtjevima i potrebama posjetilaca bloga kao i potrebama bankarsko-ekonomske struke i naravno našoj, nadamo se pozitivnoj evoluciji.

Nastojaćemo da dizajn bude što jednostavniji kako bi olakšali i sebi i posjetiocima bloga.

05.09.2018. godine

Bife.ba

kontakt@bife.ba