Spoljni sektor

Bosna i Hercegovina se već duže od dvije decenije bori sa izuzetno lošim položajem u međunarodnoj podijeli rada. BH spoljnotrgovinski deficit je izuzetno visok, bilo da se posmatra apsolutno (u domaćoj valuti), ili relativno, u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).

Izvoz značajno zaostaje za uvozom, taj razmak se smanjio u zadnjih nekoliko godine, ali je i dalje izuzetno visok. Na kraju 2017.g. bh deficit u robnoj razmjeni sa inostranstvom je 4,3 milijardi USD, ili 23,9% BDP. To znači da je uvoz roba u BiH bio za 4,3 mlrd. USD veći od našeg izvoza, a takav izuzetno loš položaj u spoljnotrgovinskoj razmjeni nas je koštao skoro četvrtinu vrijednosti roba i usluga koje smo proizveli u 2017. godini.

U ovom postu ne ulazim u razloge spoljnotrgovinskog deficita, ne dajem i ni preporuke i prjedloge za njegovo smanjenje, ali želim da ukažem na jedan pozitivni trend, koji se očitava sa grafikona.

Sve varijable su prikazane u obliku indeksa, sa 2015.g. kao baznom, a i pokrivenost uvoza (roba i usluga) sa izvozom (roba i usluga) je transformisana u indeks.

U odnosu na 2015.g. rastu i uvozne i izvozne cijene, a od 2017. cijene našog izvoza rastu brže od cijena našeg izvoza. U Q2 2018. g.rast izvoznih cijena je 7,1%, a uvoznih 4,1% (2015=100). Raste i indeks pokrivenosti uvoza sa izvozom, a prema zadnjem podatku njegova vrijednost je 112.

Kako interpretirati ove podatke i šta oni znače za nas, progres ili ekonomsku regresiju?

Brži rast izvoznih od uvoznih cijena predstavlja poboljšanje položaja BiH u međunarodnoj podijeli rada. Uslovi razmjene (eng. terms of trade) su izmjenjeni od 2017. g., poboljšani su u korist BiH. Naši izvoznici dobijaju veću vrjednost za svoje proizvode od naših uvoznika (relativno posmatrano u odnosu na 2015.g).

Istovremeno raste i pokrivenost uvoza sa izvozom, a u odnosu na 2015.g. ona je veća za 12% što nije nizak rast za zemlju koja ima visok i hroničan spoljnotrgovinski deficit.

U moru negativnih informacija o bh platnom bilansu postoje i pozitivne, a neke od njih sam upravo predstavio.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi.