Krajnji efekti ruskog odgovora na sankcije

Jedan dio Rusije je prihvatio  sankcije zemalja Zapada kao pojavu koja će biti brzo prevaziđena zahvaljujući ogromnim resursima kojima zemlja raspolaže. Optimizam se širio daleko izvan granica  empirije, logike i realizma pa su neke od najistaknutijih i moralno najuglednijih ruskih javnih ličnosti čak tvrdile “da  nema sankcija, trebalo bi ih izmisliti”, kao i da je odbrana od sankcija vrlo jednostavna jer “treba samo naučiti raditi.” Danas, 4 godine poslije početka uvođenja sankcija  (prve sankcije su uvedene u julu 2014.) vrlo je očigledno da Rusija uopše nije pronašla prikladan odgovor na  sankcije, odgovor koji bi se mogao očekivati od zemlje sa industrijskom tradicijom, jakim inžinjerstvom i nepreglednim resursima.

Na grafikonu je prikazan rast realnog bruto domaćeg  proizvoda (BDP) u  periodu 2013-2018.g. prema podacima MMF-a.  (za 2018.g. procjena). Proračun je rađen na osnovu BDP izraženog u konstantnim cijenama, a za baznu godinu je odabrana 2013.g. jer  je  to zadnja godina u  kojoj je Rusija živjela bez sankcija. Odabrane zemlje su poredane po vrijednosti  rasta BDP,  od najnižeg ka najvišem.

Tokom 5  godina Kina je porasla  za čak 40%, BiH za 14%,  a Austrija za 9%. Rusija kao da je prikovana za  2013.g., njen rast  u  petogodišnjem periodu je svega  1,2%.

Kako možemo sa velikom  vjerovatnoćom pretpostaviti  da  je petogodišnja  ekonomska stagnacija Rusije prvenstveno  prouzrokovana  sankcijama, a ne padom  cijena  nafte (do 2017.g. cijena nafte  je smanjen za oko 50%, a u 2018.g. pad je jedna trećina (2013=100))?

Odgovor je vrlo jednostavan. Da  je  pad cijena energenata glavni uzrok regresivnih privrednih kretanja u Rusiji, Saudi Arabija bi  bila rame uz  rame  sa  Rusijom. Ali ona  to nije, ona je porasla   za oko 11%.

Sankcije su zaustavile razvoj Rusije.  One su vrlo  moćno  ekonomsko oružje. Rusija već  5 godina tapka u mjestu. Predviđanja djela  ruske javnosti su bila vrlo naivna.

Ruski rival, SAD, uvećao je BDP za 12,7%.

Bez  obzira na nisku i nesistemsku posvećenost izgradnji ekonomskog sistema BiH je, prema ovim podacima MMF-a, ispred i  Srbije i Hrvatske.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi.