Valutni odbor u Bosni i Hercegovini

Prema posljednjim podacima štednja građana bilježi rast, te je krajem oktobra ukupna štednja dostigla rekordnu vrijednost od 11,83 milijardi KM. Ovakvi podaci potvrđuju da postoji povjerenje građana u banke, s obzirom da se građani odlučuju da novčana sredstva drže u bankama. Sa druge strane, udio depozita u domaćoj valuti je krajem oktobra iznosio 46,8% što je značajno veći podatak u odnosu na period od prije pet godina kada je udio štednje u domaćoj valuti iznosio 38% . Ovakvi podaci navode na zaključak da se povjerenje u domaću valutu pojačava.
Kako bi se odgovorilo na pitanje koliko zaista vjerujemo domaćoj valuti, provedeno je istraživanje u kojem je učestvovalo 308 ispitanika. U pitanju je namjerni uzorak u kojem je većina učesnika bila zaposlena i posjedovala visoku stručnu spremu ili viši naučni stepen.
Ispitanici su prvobitno upitani da odgovore na to koliko vjeruju u valutni odbor. Centralna banka BiH je obavezna da održava monetarnu stabilnost u skladu sa politikom valutnog odbora, što znači da je domaća valuta fiksno vezana za valutu sidra, odnosno euro. Grafikon pokazuje mišljenje ispitanika o tome da li vjeruju da li će BiH u narednih 5 godina imati valutni odbor.

Prema rezultatima istraživanja, 61% učesnika istraživanja vjeruje da će BiH u narednih pet godina imati valutni odbor, dok 17% smatra da se to neće desiti. Iako je udio onih koji vjeruju da će se ista monetarna politika nastaviti, udio onih koji ne dijele takvo mišljenje nije zanemariv.

NASTAVAK SLIJEDI  …

mr Tijana Šoje, Stavovi navedeni u materijalu su stavovi autora i ne moraju da se poklapaju sa stavovima institucije u kojoj je autor zaposlen.