Stabilnost konvertibilne marke

Nakon ocjene povjerenja građana u valutni odbor, ispitano je mišljenje građana o stabilnosti, odnosno sigurnosti domaće valute. Učesnici istraživanja su imali mogućnost da vrednuju stabilnost/sigurnost domaće valute na skali od 1 do 5, pri čemu ocjena 5 potvrđuje potpunu sigurnost i stabilnost domaće valute, dok ocjena 1 ukazuje da učesnik istraživanja ima potpuno nepovjerenje prema domaćoj valuti.

Od ukupnog broja učesnika istraživanja 27% u potpunosti vjeruje domaćoj valuti, dok svega 4% iskazuje apsolutno nepovjerenje prema domaćoj valuti. Prosječna ocjena ovog pitanja je 3,7 što pokazuje da građani smatraju da domaća valuta nosi određenu stabilnost i sigurnost.

Rezultati istraživanja pokazuju da građani BiH, odnosno oni koji su uzeli učešće u ovom istraživanju, uglavnom iskazuju povjerenje u domaću valutu. Može se tvrditi da građani uglavnom vjeruju domaćoj valuti. Ovakvi stavovi su potvrđeni i kroz rast domaće štednje, odnosno kroz pojačanu štednju u domaćoj valuti.

mr Tijana Šoje, Stavovi navedeni u materijalu su stavovi autora i ne moraju da se poklapaju sa stavovima institucije u kojoj je autor zaposlen.