Uticaj italijanske krize na bh izvozni sektor

U jednom od prethodnih postova objašnjena su uzroci, posljedice i trenutno stanje italijanskog “nesporazuma” sa Evropskom unijom. Analiza je vrlo kvalitetna, ali nedostaje joj veza prema BIH. Italijanska političko-ekonomsko-institucionalna kriza, koja traje godinama, se može povezati sa BiH na više načina, a ja sam za ovaj post izabrao bh izvozno tržište. Najveće bh izvozno tržište je Njemačka, a poslije nje se na drugom i trećem mjestu mjenjaju Italija i Hrvatska. U periodu 2006-2015. prosiječan izvoz na italijansko tržište u odnosu na ukupan bh izvoz je bio 12,73%. Problemi za naše izvoznike nastaju 2016.  (vidjeti grafikon) i traju do danas (zeleno uokvireno područje). Te godine izvoz u Italiju je smanjen za 6,9%, a učešće Italije u ukupnom bh izvoz je sa 13,5%(2015.)  opalo na 12% (2016.).

Jedan dio pada vrijednosti izvoza u 2016.g. bi se još uvijek mogao objasniti niskim stopama rasta italijanske ekonomije, a ostali, bitniji, razlozi se vjerovatno nalaze u bh izvoznom sektoru tj. u smanjenju njegove konkurentnosti na italijanskom tržištu, u ugovaranju poslova niže vrijednosti, ali i u krizi  italijanskog javnog duga.

Tokom  2016.g. i  2017.g. ukupan bh izvoz raste značajno brže nego izvoz u Italiju što ranije nije bio slučaj. Italijanska političko-ekonomsko-institucionalna kriza, donjela je ipak samo djelimičnu promjenu odnosa italijanskog tržišta prema bh izvoznom sektoru. U prva tri kvartala 2018.  bh izvoz na italijansko tržište je u odnosu na isti period prošle godine porastao za 10,5%, a učešće Italije u ukupnom bh izvoz je 11,4%.

U odnosu na 2015. g. udjel izvoza u Italiju u ukupnom bh izvozu je u 2018.g. (prva tri kvartala) smanjen za  2,1  procentni poen (sa 13,5% na 11,4%).

U budućnosti se očekuje dalje usporavanje rasta italijanske ekonomije (prognoza MMF-a), što bi uz produbljivanje  sveobuhvatne italijanske krize moglo dodatno ograničiti rast tražnja za našim izvozom.

Ovo je jedan od način na koji italijanska kriza utiče ili bi mogla uticati na bh ekonomiju. U narednim postovima će biti objašnjenje druge veze bh i italijanske ekonomije.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi.