Nemoguć ali poučan scenario – vrednovanje akcija Telekoma Srpske a.d. Banja Luka

Sama po sebi odnos tržišne cijene akcije i  njene knjigovodstvene vrijednosti tj. PB (eng. price to book value)  ne mora značiti ništa,  ali ipak može  značiti mnogo toga.

Na dan 30.09.2018. knjigovodstvena vrijednost akcija Telekoma Srpske a.d. Banja Luka (TLKM) je 1,38 KM, a berzanska cijena je 0,91 KM. To daje PB racio od 0,65 (0,91/1,38).

Zamislimo nemoguć poslovni događaj u kojem su akcionari/vlasnici  odlučili da na dan 30.09.2018.g.  likvidiraju firmu i rasprodaju svu njenu  imovinu. Firma će prodajom imovine  izmiriti sve obaveze i isplatiti sve akcionare, jer aktiva i pasiva bilansa stanja imaju istu vrijednost, što je potvrdila i eksterna revizija.

Svaki akcionar će po jednoj akciji TLKM dobiti 1,38 KM.

Onaj ko je na taj dan kupio akciju zaradio bi u ovakvom scenario 0,47 feninga po akciji ili 51,6%  od  kupovne cijene (1,38/0,91-1), što je prinos značajno viši (vidjeti grafikon) od kamatne stope na bilo koju vrstu štednih uloga u BiH.

Likvidirana firma je mrtva firma,  a Telekom je živ.

U ovome trenutku (Q3/2018) Telekom  vrijedi više “mrtav” nego živ što je jedna vrsta ekonomskog i tržišnog paradoksa, koji nije neuobičajen čak ni na vrlo efikasnim i razvijenim finansijskim tržištima.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.