BDP analiza: I veličina je važna … (prvi dio)

Većina ekonomskih diskusija i komparacija počinje (a previše često završava) sa osvrtom na stope rasta realnog BDP.  Ove stope rasta nesumnjivo daju relativno jednostavan uvid u generalna ekonomska kretanja (i konjunkturu), te mogu poslužiti za ocjenu makroekonomskog učinka i laku, direktnu uporedbu sa drugim ekonomijama. Međutim, često previđamo da je taj uvid vrlo varljiv i površan, a ponekada čak navodi na pogrešne zaključke i proizvodi lažni utisak o (ne)uspješnosti ekonomskih politika.

Pogledajmo stope realnog rasta u posljednjih 10 godina za BiH i stavimo ih u perspektivu sa prosječnim stopama rasta za zemlje centralne Evrope i Baltika (CEB) i za EU. (Svi podaci su izvučeni iz baze podataka Svjetske Banke –  World Development Indicators).

 

Prvi zaključak (prečesto zloupotrebljavan i površno interpretiran) koji se nameće da je BiH relativno dobro prebrodila nedavnu krizu, recesija nije bila niti preduboka, niti preduga (u odnosu EU, ili na recimo Sloveniju i Hrvatsku). Nakon 2012. je nastavljen stabilan rast, koji je nadmašio prosječni rast unutar EU. Analiza bi se mogla dalje produbljivati i proširivati, ali je u suštini nametnuta javna percepcija  da domaća ekonomija uspijeva da se uspješno oporavlja i raste umjerenim stopama.

Nastavak u sljedećem postu …

mr Amir Hadžiomeragić, Sarajevo *

*Izneseni stavovi i komentari su isključivo autorovi.