BDP analiza: I veličina je važna … (drugi dio)

Nastavak prethodnog posta …

Međutim, pokazatelji o međugodišnjem rastu vrlo malo govore o veličini ekonomije i njenom relativnom zaostajanju u odnosu na druge ekonomije. Za tu perspektivu je neophodnu uporediti apsolutne veličine (nivoe BDPa), koje odslikavaju različite nivo razvijenosti i upitati se da li postoji proces konvergencije. Tek nakon toga možemo imati smisleniju ocjenu o potrebnim i ostvarenim stopama rasta. Iskoristimo BDP po glavi stanovnika izražen u konstantnim vrijednostima 2010US$. Sasvim očito, BiH je relativnom poretku na istom nivou razvoja u zadnjih 10 godina, sa zaostatkom prema  uporedivim ekonomijama regiona, a veoma daleko iza zemalja Centralne Evrope i Baltika (CEB), a pogotovo prema EU prosjeku.

Direktna uporedba ovih nivoa nam kazuje da je BiH na otprilike 15% od EU prosjeka (ne zaboravimo, ovo nije poređenje samo sa najnaprednijim zemljama EU) i skoro tri puta manje nego zemalja iz grupe CEB.

Nastavak u sljedećem postu …

mr Amir Hadžiomeragić, Sarajevo *

*Izneseni stavovi i komentari su isključivo autorovi.