BDP analiza: I veličina je važna … (treći dio)

Nastavak prethodnog posta …

Analiza se može dalje dograditi sa uzimanjem u obzir pariteta kupovne moći (PPP), (koji je za neke grupe roba i usluga ima smisla , ali za veliki broj su minorne razlike u cijenama – osnovni prehrambeni proizvodi, automobili, IT oprema itd.). U svakom slučaju, uzimajući u obzir PPP, opet dolazimo do vrlo do poraznog zaključka o stepenu razvoja, BiH je veoma daleko od EU prosjeka (1:3), a zaostajanje za CEB je takođe veoma ozbiljno (1:2).

Iz velikog jaza (razlike) u nivoima BDP po glavi stanovnika, zaključujemo da BiH spada u posljednju ligu ekonomskog prosperiteta i standarda u Evropi. Međutim, još jedna depresivnija činjenica je dase BiH linija  tokom vremena sve više udaljava od linija EU i CEBa, jaz se povećava!!! U tu svrhu napravili smo analizu o promjeni BDP po stanovniku u periodu od 10 godina.

Nastavak u sljedećem postu …