Upozorenje sa bauštele

Pored kreditne aktivnosti vodeći pokazatelj promjene u privrednim aktivnostima je, u širem smislu, građevinska aktivnost. Amerikanci su promjene u građevinarstvu suzili na izdavanje građevinskih dozvola. Pojednostavljeno, ako dođe do naglog pada broja izdatih dozvola (uz pogoršanje u nekim od ostalih vodećih pokazatelja promjena u poslovnom ciklusu), u narednih 9 mjeseci se može očekivati da će američka ekonomija ući u recesiju.

U bh ekonomiji ni bruto dodana vrijednost u građevinarstvu (vidjeti grafikon), a ni broj izdatih građevinskih dozvola, nisu zvanično/institucionalno označeni kao vodeći pokazatelj promjene u poslovnom ciklusu, ali to ne znači da se kao takvi ne mogu koristiti (po uzoru na ekonomiju SAD i druge ekonomije).

Mjereno stopom rasta bruto domaćeg proizvoda/BDP-a cijelu 2008.g. karakteriše izuzetno visok nivo privredne aktivnosti, koja se u prosjeku kreće na nivou rasta realnog BDP od oko iznad 5% na kvartalnom nivou. A ukupan rast realnog BDP-a u 2008.g. je 5,4%.

Pad realnog BDP-a do kojeg je došlo mogao se naslutiti već u junu 2008.g. kada građevinska djelatnost usporava (kvartalni rast od svega 1,5%), a bio je gotovo izvjestan u septembru 2008.g. kada je zabilježen pad od 9,7%. Stopa promjene bruto dodane vrijednosti u građevinarstvu nagovjestila je pad BDP-a za između 9 i 6 mjeseci ranije nego što je do njega došlo (mart 2009.g.).

Niti jedna druga privredna djelatnost tokom 2008.g. nije zabilježila negativne kvartalne stope pada bruto dodane vrijednosti čime je dokazana senzitivnost građevinarstva i njegova moć predviđanja promjena u privrednim kretanja i u privrednom ciklusu.

Uporedo sa malaksavanjem građevinske aktivnosti u 2008.g. došlo je i do pada kreditne aktivnosti pa se „pad“ bauštele (njem. Baustelle – građevinska zona) možda može povezati i sa nadprosiječim finansiranjem (direktnim ili indirektnim) građevinskih firmi bankarskim kreditom, a možda i sa naduvanim cijenama stanova.

Bilo kako bilo, bez obzira na uzroke visoke osjetljivosti građevinarstva na promjene u poslovnoj klimi, dinamika građenja se u Bosni i Hercegovini  prije deset godina pokazala kao izuzetno kvalitetan vijesnik promjena u BDP-u i to više od 6 mjeseci prije nego što je do tih promjena došlo.

Predstavljeni „nalaz“ ne treba tumačiti na način da je svako usporavanje građevinske djelatnosti najava pada BDP-a. Promjena u poslovnom ciklusu treba biti potvrđena i od strane drugih pokazatelja/varijabli/vodećih indikatora, a i sam pad bruto dodane vrijednosti u građevinarstvu bi trebao biti značajan.

Pored kreditnog rasta i kretanje bruto dodane vrijednosti u građevinarstvu je dobar alat za predviđanje recesije, ali samim tim i početka uzlazne faze poslovnog ciklusa.

Iz ekonomske istorije treba učiti, jer ona (kao i opšta istorija) lošim učenicima stalno ponavlja nepročitano i nerastumačeno štivo.

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta