Куцнуо је час

У БиХ се уговарају кредити са фиксном и са промјенљивом каматном стопом. Као промјенљива каматна стопа се већ годинама користи ЕУРИБОР (eng. Euro Interbank Offered Rate – међубанкарска каматна стопа понуђена на кредите у еврима). То је просјечна каматна стопа по којој европске банке једна другој посуђују новац, а у БиХ се наjчешће користи дванaeстомјесечни ЕУРИБОР (12 м ЕУРИБОР). Подаци о висини ЕУРИБОР-а се објављују сваки дан.

Ова каматна стопа представља референтну годишњу тржишну каматну стопу. Годишњу, зато што је 12 мјесеци = једна година, тржишну зато што се одређује дјелом на тржишту, референтну зато што се уговора у милијардама пословних уговора и уговора о кредиту.

Сваких 12 мјесеци (или 6 мјесеци, зависно од уговора) ова каматна стопа се мијења у бх уговорима о кредиту у којима је као промјенљива каматна стопа уговорен 12 м Еурибор.

Када Европска централна банка (ЕЦБ) обори своје каматне стопе, смањује се и вриједност каматне стопе у бх уговорима о кредиту са 12 м Еурибором (смањује се Еурибор). Овим механизмом се политика јефтиног новца ЕЦБ преноси на кориснике кредита у БиХ.

Да ли је куцнуо час да Босна и Херцеговина и бх банке прихвате неку домаћу каматну стопу као референтну каматну стопу и да је умјесто 12 м Еурибора користе у уговорима о кредиту са промјенљивом каматном стопом (видјети графикон)?

Од 2008.г. депозити у власништву бх грађана, привреде и установа стално расту, а на другој страни депозити/кредити које странаци (нерезиденти) дају бх банкама падају (са 6 млрд. КМ у 2008.г. на 2,8 млрд. у 2019.г.), док капитал банака (који је претежно у власништву странаца) не расте ни приближно брзо као домаћи депозити.

На крају 2008.г. на једну јединицу нерезидентних извора финансирања и капитала долази 1,43 јединице домаћих депозита. Тај однос у 2019.г. је 1:3,3. Наспрам 23,7 млрд. депозита у власништву бх грађана, привреде и установа стоји свега око 7 млрд. извора финансирања у власништву странаца.

Домаћи/бх сектори обезбијеђују три пута више извора финасирања банкама него што чине странци, па ипак као промјенљива каматна стопа се уговора страна каматна стопа, Еурибор, а не домаћа каматна стопа!?

Мој приједлог је да се умјесто 12 м Еурибора почне употребљавати накнада на вишак средстава изнад обавезне резерве, јер је то једина бх референтна каматна стопа (РЕКС) коју одређује једна бх установа – Централна банка БиХ.

Није битно што је ова бх референтна каматна стопа у овом моменту једнака једној референтној каматној стопи Европске Централне банке, кључно је то што је њену вриједност одредила домаћа, а не страна централна банка.

Ако бх банке дају кредите правним и физичким лицима који имају сједиште у БиХ и који живе у БиХ и који се претежно финансирају из домаћих извора, зар није разумно и очекивано, да референтна каматна стопа у уговорима о кредиту буде нека каматна стопа која се производи/одређује у Босни и Херцеговини, а не у зони евра?

У овоме моменту и зони евра и Босни и Херцеговини одговарају опадајуће каматне стопе, јер је пословна активност и у БиХ и зони евра у опадњу. Јефтиним новцем се подстиче пословна активност и спријечава да пад економске активности буде још већи.

Али, можда ће једног дана доћи тренутак да зони евра одговарају више каматне стопе, а у Босни и Херцеговини ниже каматне стопе, а може се десити и обратно.

Зато је битно да Босна и Херцеговина узме један дио своје монетарне и кредитне судбине у своје руке.

Уговарањем накнада на вишак средстава изнад обавезне резерве (коју одређује ЦББиХ) као промјенљиве каматне стопе у бх уговорима о кредиту обезбјеђује се услови за већи степен флексибилности бх монетарне политике, што би требало довести и до веће ефикасности бх монетарне политике.

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.