Šta kada nestane nafte? Pa,… litijum – drugi dio

Kada nafte nestane, vjerovatno će zemlje bogate litijem uživati blagodeti svojih zaliha prirodnih bogatstava slično kao što je sada slučaj sa zemljama koje su bogate naftom.

Svjetske zalihe ovog rijetkog metala su oskudne (oko 80 miliona tona) i koncentrisane u nekoliko zemalja (vidjeti grafikon). Procjenjuje se da se više od 50% poznatih svjetskih rezervi litija nalazi u tzv. Litijskom trouglu (engl. Lithium triangle) koji čine Čile, Bolivija i Argentina. Ukoliko uspiju da ublaže političke tenzije, smanje negativne efekte ekstrakcije litijuma po okruženje i prevladaju izraženu korupciju, ove tri zemlje bi mogle da zahvaljujući zalihama litijuma znatno profitiraju u budućnosti. Da li su, možda, u ovim zemljama društveno-politička previranja (posljedice nedostatka dijaloga, konsenzusa i umjerenosti) sve veća i zbog “blagovremenog” pozicioniranja za buduću preraspodjelu benefita od eksploatacije prirodnih bogatstava, kao što je npr. litijum?

Vidosav Pantić *

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.