Slobodne devizne rezerve kao odgovor ekonomske politike BiH na pandemiju

Da bi ublažio posljedice koje će, zatvaranje saobraćajnih i trgovačkih komunikacija, sužavanje tržišta nabave i prodaje, kao i obustavljanje dijela proizvodnih i uslužnih djelatnosti,  zbog pandemije imati na američki BDP tj. u krajnjoj liniji na životni standard Amerikanaca, gornji dom američkog parlamenta (Senat) je odobrio povećanje javne potrošnje za 2.000 miljardi dolara i to pretežno kroz emisiju obveznica koje će vršiti američki trezor (Ministarstvo finansija SAD), a otkupljivati američka centralna banka (Federalne rezerve).

I evropske institucije su razmišljale kako uliti svježu krv u malaksalu ekonomiju zone evra i Evropske unije, a Evropska centralna banka/ECB je donjela odluku da „podigne imunitet“ svog privrednog sistema sa 750 milijardi evra.

To je kumulativni iznos pozajmica, koji će kroz kupovinu obveznica evropskih zemalja (ali i privatnog sektora!) od strane ECB biti stavljen na raspolaganje evropskoj privredi i budžetima zemalja zone evra tokom 2020.god.

Raspolaže li, i može li raspolagati, Bosna i Hercegovina, sa nekim sličnim instrumentom ekonomske politike, koji bi mogao podstaći tražnju za domaćim proizvodima i održati nivo javne potrošnje koji je postojao prije pandemije?

Čitaj dalje

Bradikardija kreditna

Kredit je srce svake ekonomije, a kada oboli srce, bolestan je organizam. Svako srce pumpa krv koja hrani sve organe i ćelije, pa i one koja su od srca najudaljenija. U medicinskoj struci i nauci, bradikardija označava usporen srčani ritam i simptom je za mnoga obolenja.

Čitaj dalje

Na muci se poznaju junaci

Nekoliko stotina miliona pregleda u Kini je imao video na kojem predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govori o tome kako evropska solidarnost ne postoji i kako je to bila samo bajka na papiru, te moli veliku Kinu da pomogne maloj Srbiji tako što će joj poslati pomoć.

Čitaj dalje

Ko se boji vuka još?

Svjedoci smo pandemije novog virusa koji naučnici zovu 2019-nCoV (izaziva bolest COVID-19) koji se veoma brzo proširio iz Kine širom svijeta pa je tako stigao i u Evropu.

Virus jeste mutirao ali je i dalje iz grupe korona virusa i dalje u većini populacije izaziva simptome blage prehlade.

Čitaj dalje

Covid19 i njegov uticaj na ekonomsku realnost; Šta smo naučili?

Svaki novi, nepredviđeni događaj daje vrijedne lekcije za preduzeća i menadžere kako da odgovore na izazove poslovanja u takvim uslovima. Tako je i sa pojavom i širenjem, odnosno pandemijom  koronavirusa Covid-19. Na osnovu onoga što se zna o bolesti i njenom uticaju na ekonomiju, već možemo izvući neke generalne zaključke o tome kako bi se takvi događaji trebali tretirati u budućnosti. Čovjek se uči dok je živ.

Čitaj dalje

Najvisočiji

Glavni  simboli naših banaka su imenice;  kredit, tekući račun, depozit, štednja, garancija, žirant … Za običnog građanina/seljaka bankarsko poslovanje počinje i završava sa ovim pojmovima. Međutim, postoji još jedan pojam u bankarskom poslovanju koji se ne upotrebljava često u svakodnevnom govoru, ali koji se tiče, barem indirektno, svakog stanovnika Srpske, iako on toga uopšte nije svijestan. 

Čitaj dalje

Lijepa epoha

Početkom 2019.godine se činilo da era niskih kamatnih stopa prolazi. Americi je išlo dobro, Evropska centralna banka je prestala sa,  popularno  zvanim, štampanje novca, a Federalne rezerve (centralna banka SAD) nisu smanjivale kamatne stope.  Ogromna većina ekonomista, uključujući i mene, je  očekivala rast kamatnih stopa, ali to se nije desilo, jer je svjetska ekonomija uplovila u trgovinske ratove (SAD-Kina), protekcionizam (SAD-EU), epidemiološki šok (korona virus), a  početkom ove godine FED je  ponovo smanjio kamatne stope, tako da je sada pritisak na Evropskoj centralnoj banci da učini nešto slično.

Čitaj dalje

Obdanište

Budućnost svakog društva zavisi od kvaliteta odgoja djece, kao i od njihovog zdravlja. Zato je  obdanište ustanova od javnog interesa, a iz istog   razloga  to je  i dom zdravlja, mada se u njemu liječe i roditelji djece. Ako su usluge  obdaništa i zdravstvenih ustanova na visokom nivou, roditelji su serbezni/bezbrižni i mogu veći dio energije potrošiti na rad. Dobre javne ustanove podižu produktivnost rada i društveno  bogatstvo.

Veza između obdaništa i doma zdravlja je jasna, radi se o  javnim  ustanovama. A postoji li kakva  veza ove vrste između banaka i obdaništa?

Čitaj dalje