Десет дана послије

Када се неко правно лице задужује емисијом обвезница/трезорских записа говоримо о примарној (првој) емисија, или примарном (првом) тржиште. Свака сљедећа продаја први пут купљених обвезница/трезорских записа се одвија на секундарном (другом) тржишту.

Првог априла и шестог априла ове године Српска је извршила емисије на примарном тржишту и у оба случаја каматне стопе су порасле.

Десет дана од првоаприлског преокрета реаговало је и секундарно тржиште обвезница Српске (видјети табелу), а вриједност Индекса обвезница Српске (ОРС) је смањена за 0,28%.

Вриједност ОРС-а је пала испод границе од 2.800 и сада је 2.798,4.

Иако овај индекс има свега 5 обвезница, иако је његова тржишна капитализација само 123 милиона КМ (тржишна капитализација је производ цијена и количина обвезница), иако је ово тржиште неликвидно (промет није учестал) и иако је пад индекса релативно мален, смјер његовог кретања, као и интензитет пада је у овоме тренутку изузетно битан сигнал.

У задњих годину дана већи пад се десио само једном, половином маја 2019.г. (-0,58%).

Обвезнице које улазе у састава Индекса обвезница Републике Српске (ОРС)

Извор: Бањалучка берза, 10.4.2020.г.

Јуче, 10.априла, од 5 обвезница из индекса прометована је само једна обвезница (цијена јој је пала  за 1,03%), на три обвезнице је било жеље за продајом, али нико није изразио намјеру да купи, а на петој обвезници је било купаца, али не и продаваца.

Купопродајни односи на обвезницама су крајње неповољни за Српску, јер се на секундарном тржишту смањује број инвеститора жељних да буду повјериоци Српске, а број оних који су већ повјериоци (власници су обвезница), али не желе то више да буду, расте.

Примарна и секундарна тржишта најчешће дјелују на принципу спојених посуда.

За пар дана, у уторак 14.априла, Српска на примарном тржишту емитује обвезнице у вриједности од 300 милиона КМ, на 5 година.

Исход ове емисије је један од догађаја који ће учествовати у одређивању даљег смјера кретања јавних, али и осталих, финансија у Српској и у Босни и Херцеговини.

За Српску је изузетно битно да унапрјед зна колика ће бити тражња за емисијом.

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.