Na zapadu ništa novo

Na početku svjetske ekonomsko-finansijske krize (SEFK) 2008-2009.g. stranci, pretežno strane banke, su započeli povlačenje kapitala (stručni naziv je strana pasiva) iz naših banaka i do početka 2014. g. prepolovile kredite i depozite date bh bankama.

Da li  međunarodni tokovi  kapitala i u tekućoj krizi imaju  isti smijer ili se dinamika i intenzitet kretanja ino kapitala ipak promijenila? 

Mada  je još uvijek prerano da bi se pouzdano i precizno zaključilo, postoje naznake da se u ovoj krizi ino kapital ponaša i slično i drugačije (vidjeti grafikon).

Prvi slučajevi  zaraze sa virusom smješteni su u decembar prošle godine, a od druge polovine  januara  počinje masovno povlačenje kapitala iz zemalja u razvoju. 

Krajem 2019.g. strana pasiva naših banaka je najviša od kraja 2013.g. 

Nakon decembarskog maksimuma (3,12 mlrd. KM) obaveze prema strancima se smanjuju tri mjeseca uzastopno, a ukupna erozija ove bilansne pozicije je  7,8%  ili 243 miliona KM – toliko su strana pravna lica povukli novca iz bankarskog sektora Bosne i Hercegovine.  

Pod pretpostavkom da se ovaj tromjesečni trend “odlaska stranaca” nastavi ipak se ne može citirati Remark i kazati: “Na zapadu ništa novo”!?

Tokom SEFK novac iz naših banaka su prvo počeli povlačiti naši građani  i seljaci (septembar 2008.g.), a strane banke koje finansiraju domaće banke (koje su u vlasništvu često tih istih stranih banaka) su počele povlačiti novac  tek peti mjesec nakon izbijanja krize – od januara 2009.g. 

Sada se čini da je bh bankarski sektor iako po strukturi i dalje vrlo jednostavan mnogo integrisaniji u međunarodne tokove kapitala nego što je to bio prije 12  godina.

Kao i iz ostalih zemalja u razvoju i iz Bosne je povlačenje kapitala počelo u januaru ove godine.

Te 2008.g. i 2009.g. smo imali nešto što se zvalo “Bečka inicijativa”, dogovor bh vlasti (pod vođstvom Centralne banke BiH) i stranih banaka da dinamika povlačenja kapitala bude takva da ne ugrozi finansijsku i ekonomsku stabilnost BiH.  

Da li danas imamo neki sličan sporazum/dogovor/inicijativu  i da li nam je on uopšte potreban?

U januaru su strane banke počele povlačiti novac iz bh banaka, a dva mjeseca  kasnije, u martu,  naši građani i seljaci počinju oponašati strance.

Reakcija domaćih deponenata i štediša je bila  momentalna i racionalna – čim je uvedeno vanredno stanje stupili su u akciju.

Ukupno smanjenje izvora finansiranja bh banaka na ove dvije bilansne pozicije za prva tri mjeseca 2020.g. je 551 milion KM (243+308),  a to je oko 80% kredita koji smo uzeli od MMF-a … za sada!?

Na zapadu ipak nešto novo, a na istoku sve po starom?

Dragan S. Jović*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.