Бела ћао

У огромној већини држава постоји само једно законско средство плаћања и зато би вјероватно требала постојати и његова супротност – незаконито средство плаћања?

Због немогућности финансирања стално растућих јавних расхода и високих каматних стопа на јавни дуг (видјети графикон) Талијани су у једном тренутку блиске европске монетарне историје (током 2019.г.) разматрали идеју да уведу сопствену валуту која би циркулисала паралелно с евром.

У опцији је била нека врста трезорских записа мале деноминације (од 1 ЕУР до 50 ЕУР) које би емитовала италијанска држава (министарство финансија), а који би били кориштени за измирење обавеза државе према добављачима и за измирење пореских обавеза према држави.

Смишљена је и кованица мини-БОТс, као акроним од енглеске ријечи mini-bills of Treasury, што би се могло превести као “новчанице трезора мале деноминације”.

На мини-БОТс се не би плаћала камата нити би оне имале датум доспјећа, циркулисале би као прави правцати новац, али са једном “малом” разликом.

Евро свако правно лице у зони евра мора прихватити као средство плаћања свих јавних и приватних обавеза и дугова, јер је евро законско средство плаћања у зони евра.

Каматна стопа на талијанске десетогодишње обвезнице, у %

Извор: Investing.com (Обрадио, Драган С. Јовић, Bife.ba)

Мини-БОТс би био “незаконито” средство плаћања, али не зато што би његово штампање и дистрибуција били у супротности са законима европске монетарне уније, или зато што би плаћање са њим представљало кривично дјело, већ зато што не би постојала ничија законска обавеза у Италији или зони евра да га прихвати као законско средство плаћања.

Другим ријечима Мини-БОТс, талијански новац, не би био законито средство плаћања у зони евра, али би законито циркулисао у платном промету зоне евра, како готовинском, тако и безготовинском. 

Свакоме би било остављено на дискрецију да га прихвати или не прихвати као средство плаћања, а са њим би се могао измиривати порески дуг према држави  Италији.

О идеји паралене валуте се расправљало мјесецима, а онда се изненада негдје средином године десио рапидан пад каматних стопа на италијански јавни дуг (плави круг на графикону) и револуционарна идеја о увођењу националне валуте која би циркулисала заједно са наднационалном валутом (евро) се почела полако хладити.

Да ли је до пада каматних стопа дошло зато што је Европска централна банка (ЕЦБ) почела више куповати државне талијанске обвезнице или зато што је у јулу Италија изашла из тзв. процедуре прекомјереног дефицита што је био сигнал инвеститорима да је италијански јавни дуг, иако висок и даље одржив или из некога трећег разлога не знамо поуздано.

Поуздано се једино може казати да се ЕЦБ уплашила да ће народ који је спјевао пјесму Бела ћао, можда казати и евру ћао, а посебно је био забринут Марио Драги, Талијан на челу ЕЦБ.

Паралелна валута, “незаконита” валута, је законит и оправдан одговор на недостатак новца у неком економском систему, та опција постоји увијек и свагда и творци економских политика увијек на њу могу рачунати.

 Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.