Besparica

Naši građani i seljaci, koji su izvan ekonomske struke, stanje u kojem neka firma ili ekonomski  sistem kao cjelina, nisu dovoljno likvidni označavaju laičkim pojmom “besparica”.

Kako nastaje besparica na nivou ekonomskog i bankarskog sistema?

Čitaj dalje

Cjeloživotno učenje

Da li je 2020.g.  i u kojoj mjeri, repriza 2009.g.  s obzirom na pad BDP-a?

Ako jeste da li to znači da kreatori ekonomskih politika u pojedinim zemljama ništa za proteklih 11 godina naučili nisu?

Čitaj dalje

Čudo neviđeno

Mirovanje kredita, mirovanje obaveza po osnovu kredita, postoji kao opcija za onaj dio bh privrede čija se nelikvidnost veže za prilagođavanje ekonomskog sistema vanrednim okolnostima.

Mirovanje kredita, tzv. moratorijum je  krajnji domet bh ekonomske politike u sferi kreditne aktivnosti  banaka.

Čitaj dalje

Za unutrašnju upotrebu

Tokom prvog talasa pandemije naša javnost je bila vjerovatno sluđena informacijama u vezi realizacije kredita MMF-a.

Stvoren je i utisak da će kada taj novac stigne i bude raspoređen (entitetima/kantonima/distriktu) većina naših ekonomskih problema biti rješena.

A za to vrijeme prava drama se odvijala i još uvijek se odvija daleko od misli prosječnog čovjeka i tiče se smanjenja vrijednosti transakcija u našem unutrašnjem bezgotovinskom platnom prometu (UPP).

Čitaj dalje

Sva jaja u jednoj košari

U  ekonomskoj krizi kroz koju  prolazimo se od svake vlade tj. od javnog sektora, očekuje da poveća nivo javne  potrošnje.

Vlada to može uraditi ili kroz pojačano oporezivanje ili novim zaduživanjem.

Čitaj dalje