Svjetsko tržište akcija II

Nastavak  prethodne objave 

Na grafikonu su  prikazane vremenske serije MSCI, ali samo za 2020. godinu.

Glavni razlog da se ovo vrijeme prikaže u zasebnom grafikonu je ukazivanje na uticaj najave COVID-19 koja se dogodila 11. marta 2020.

Svi indeksi pokazuju oštar pad prema dole kao reakcija na vijest o pandemiji COVID-19.

MSCI indeks u periodu maj 2010 – jul 2020

Izvor: Thomson Reuters Datastream.

Ovo zapažanje ukazuje na to da iako se granična tržišta smatraju manje integrisanim u globalna finansijska tržišta, ona ipak pokazuju ranjivost na novinske šokove koji dolaze sa globalnih tržišta i reaguju na isti način kao i razvijena tržišta.

Ovo pojava može predstavljati važnu tačku za buduća istraživanja, jer bi se potencijal za diverzifikaciju rizika na graničnim tržištima mogao smanjiti kako globalna tržišta postaju sve integrisanija.

Vanja Piljak*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.