Миран сан

Однос између девизне имовине и девизних обавеза банака, као и нето отворена девизна позиција која по том основу настаје је објашњена и сада остаје да се види колика је нето отворена девизна позиција (НОДП) на нивоу  банкарског сектора Босне и Херцеговине?

НОДП се рачуна у односу на капитал, или неки његов дио, нпр. основни капитал.

НОДП је претежно позитивна и у посматраном периоду само два пута је кратка.

Само два пута у посматраном периоду девизне обавезе банака су превазишле девизна потраживања банака, а задњи пут у марту 2020.г.

Нето отворена девизна позиција банкарског сектор Босне и Херцеговине

у односу на основни капитал (у %)

Извор: www.cbbh.ba (Обрадио, Драган Јовић, Bife.ba)

Ако су девизна потраживања бх банака већа од њихових девизних обавеза НОДП је дугачка тј. позитивна и нема разлога за бригу јер бх банкарски сектор све своје девизне обавезе може измирити/покрити својим девизним потраживањима.

По логици ствари огромни спољнотрговински дефицит Босне и Херцеговине би  требао створити и огромни девизни дебаланс у  билансима бх банака  у корист девизних обавеза, а на рачун девизних потраживања.

Сваки увоз је потрошња девиза, а сваки извоз је производња стицање/девиза,  а како  је потрошња девиза годинама већа од  производње девиза то би се требало одразити и на структуру  девизног подбиланса бх банкарског сектора.

Па ипак, девизни дио биланса бх банака  је у равнотежи.

Нето несташица девиза у бх привреди се није прелила на наше банке које већ годинама одржавају девизни биланс у равнотежи.

Овакви банкарски биланси би требали обрадовати и бх привреду и бх становништво, јер у просјеку све своје девизне обавезе наше банке могу саме подмирити.

Са аспекта статистичког обухвата девизних потраживања и обавеза стање у нашем банкарском сектору би се могло описати као миран сан. 

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.