Индекс страха

Психолози и психијатри сматрају да је мајка свих човјекових страхова  страх од  смрти, јер је смрт, не само за атеисте, почетак бескрајног ништавила и  тријумф материје над духом и  душом.

Опште је и мишљење да са оним човјеком који се ничега не боји нешто, у менталном смислу, није у реду и да он са аспекта нормалног доживљаја осјећања страха екстремно одступа од огромне већине.

Како се у економији мјери да ли су и у којој мјери људи, или у ужем смислу инвеститори као друштвена група, уплашени?

Американци су предузимљив и изумима и  новотаријама склона нација.

Један од њиховових изума је тзв. индекс страха који статистички прати Чикашка берза (видјети графикон).  

Индекс страха је један обичaн индекс који прати очекивану волатилност (варијабилитет/промјенљивост) пут и кол опције на индекс S&P 500 (Standard and Poor 500) у наредних 30 дана.

Пут опција на акције даје право њеном купцу/власнику  да прода акције по унапрјед уговореној цијени, при чему не постоји његова обавеза да прода, ако не жели. 

Кол опција на акције даје право њеном купцу/власнику да купи акције по унапрјед уговореној цијени, при чему не постоји његова обавеза да купи, ако не жели. 

Индекс S&P 500 је водећи амерички индекс акције у који улази 500 акција првокласних америчких предузећа. 

VIX индекс

Извор: ЦБОЕ.

Високa вриједност VIX индекса значи да су  вриједности пут/кол опцијa (права  да се продају/купе акције из S&P 500) изузетно високе јер су услови на тржишту непредвидиви па се инвеститори штите од ризика купујући опцијe,  што повећава њихову цијену, а самим тим и вриједност VIX-a.

Зато се већа вриједност VIX-a тумачи као постојање  већег страха инвеститора у погледу будућег стања економије. 

Мањак концензуса међу инвеститорима о будућим цијенама акција, утиче на колебање вриједности пут опције, а велика волатилност у вриједности пут опције се претаче у високе вриједности VIX-a што се тумачи као страх од будућих економских кретања.

Вриједности VIX-a су биле највише током врхунца глобалне финансијско-економске кризе (од септембар 2008.г. – банкрот инвестиционе банке Браћа Лиман, до краја 2008.г.) и  у марту ове године током затварања националних и свјетске економије.

16.марта 2020.г. вриједност VIX-a je била екстремно висока, 83, јер су инвеститори били преплављени страхом усљед очекиваних изузетно негативних ефеката пандемије на привредна кретања. 

Та вриједност  VIX-a (83) се може објаснити на  начин да је очекивана промјена цијена акција на мјесечном нивоу + – 6,9% (83/12 = 6,9),  а то је огромна нестабилност цијена акција. 

Структура економског система Босне и Херцеговине је врло једноставна, а финансијско тржиште изузетно примитиван и проћиће деценије и деценије  прије него што ми будемо имали индекс страха који личи на амерички, али чак ни тада тај индекс неће бити ни  глобалног, ни регионалног карактера, већ увијек и само локалног значаја.

Али,  добро је знати шта осјећају амерички инвеститори јер ту врсту емоција увијек преузима и Европа и  остали дио планете Земља, а Босна и Херцеговина је дио и Европе и планете.  

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.