Kako prebroditi krizu- učimo od najboljih

Džek Velč je autor stručnog djela „Winning“, što se može prevesti kao „Kako pobijediti“.

Njegovi savjeti navedeni u toj knjizi mogu poslužiti kao dobro štivo u aktuelnim uslovima, kada se jedna kriza nadovezuje na drugu i kada ne znamo do kada će sve ovo trajati.

Naime, Džek Velč daje nekoliko savjeta kako prevazići krizu u koju je, njenom vlastitom ili tuđom krivicom, zapala organizacija u kojoj se vi „za nešto pitate“.

 

 

 

 

 

 

Uvijek pretpostavite da je problem teži nego se čini na prvi pogled.

Svaki požar počinje sa malom iskrom, malenim plamičkom.

Krize rijetko ostaju u obimu kao na početku kad su se pojavile.

Najčešće su mnogo veće i ozbiljnije nego što ste mogli zamisliti kad je prvi put uočena.

Očekujte da će trajati duže nego što se usuđujete prognozirati, a što duže traje, to će postajati sve neprijatnije.

Krizu će osjetiti više ljudi nego što mislite, upetljaće se, da pomogne i/ili odmogne, mnogo više ljudi nego što ste mogli pretpostaviti.

U toku krize izbiće na vidjelo mnogo groznih stvari, čućete mnoštvo nevjerovatnih izjava…

Prilagodite se na vrijeme i fokusirajte se na rješavanju nastalih problema.

Svakoj krizi pristupite s pretpostavkom da je rješavanje nastalog problema u vašoj organizaciji prvenstveno vaša briga.

Velč nadalje savjetuje, ko hoće poslušati, da bi ispravan pristup vas kao menadžera bio da pretpostavite da je pred vama krupan problem i da je vaša dužnost da ga riješite.

Pretpostavite da ništa neće ostati tajna i da će na kraju svi sve doznati

Kriza privlači medije jer je kriza „dobra priča“.

Gledano iz perspektive sedme sile, krize su među pet najvažnijim događajima koje treba pratiti i o njima pisati (pored krize tu su: katastrofe, sukobi, zločini i korupcija).

Vrlo je važno biti svjestan da efikasna saradnja sa medijima započinje puno prije nego što nego kriza nastupi.

Kada kriza počne, kasno je tek tada uspostavljati odnose sa medijima.

Tada je najvažnije rasporediti zaposlene na njihova, kriznim planom predviđena, mjesta i uspostaviti efikasnu internu i eksternu kriznu komunikaciju.

U vrijeme krize, pravni savjetnici preporučuju da ne pričate puno, reći će: ćuti/šuti kad si u nevolji.

Taj savjet u pravilu nije pogrešan.

Pa ipak, ne smatrajte ga „svetim slovom“.

Krizni odnosi s medijima su jedan od najvažnijih segmenata krize, samo morate paziti da sve ono što kažete bude „gola istina“, tj. ne smije u vašim izjavama biti nimalo „sivkastih sjena“.

Što otvorenije govorite o problemu, njegovim uzrocima i mogućim rješenjima, ljudi će vam više vjerovati, kako oni u organizaciji, tako i oni izvan nje.

Nastava u sljedećoj objavi …

 

Vidosav Pantić*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.