Царство небеско и царство земаљско

Овогодишње вјерске поворке у Црној Гори,  у релиогозном рјечнику означене као литије, су  биле изузетно масовне и изузетно учестале и нису бирале радне и нерадне дане, иако су се одвијале у једној друштвеној заједници која има изузетно мали број становника.

Религија величанственост, колосалност и трајност литија објашњава величином  и значајем светиња које се бране.

Али у позадини ове врсте масовног вјерског окупљања би се можда могли пронаћи и неки економски фактори.

Мада економски разлози не могу потиснути и засјенити основне  друштвене, прије свега религозне поводе, можда због економске будућности Црне Горе не би било лоше кратко освјетлити и један економски  аспекат динамике црногорских маса.

Да би радно способан човјек учествово у вјерској поворци током трајања радног времена он мора или бити незапослен или добити дозволу од послодавца да на њима учествује.

Како је Црној Гори највећи послодавац јавни сектор, а поворке нису биле њему низ длаку, дозвала раднику за учешће на литији је била мало вјероватна.

Приватни послодавац вјерује у царство небеско, али у робноновчаним пословима даје ипак предност царству земаљском.

Радник који није на радном мјесту је а приори непродуктиван  – он ништа не производи.

Тако, као једини економски фактор масовних религиозних гибања остаје изузетно висока незапосленост, која човјеку даје слободу да са слободним временом слободно располаже (видјети графикон).

У економији постоје различити концепти и стопе незапослености, а најчешће кориштена је удјел незапослених у односу на радну снагу.

Стопа незапослености у 2019.г. (у %)

Извор: Свјетска банка (Обрадио Драган С. Јовић, Bife.ba)

Од  укупног становништва које може и хоће да ради на незапослене у Црној Гори у 2019.г. отпада 15%, а зони евра дупло мање.

Аустрија има стопу незапослености  од  4,5%, а Србија и Хрватска значајно мању од Црне Горе.

Иако су стопе незапослености у Босни и Херцеговини и Црној Гори приближно једнаке (око 15%), оне имају потпуно различит квалитет.

2009.г. у Босни и Херцеговини је стопа незапослености била 24%, а у Црној Гори 19%.

За 10 година у Босни и Херцеговини незапосленост је смањена за 9 процентних поена, а у Црној Гори за свега 4 процентна поена.

Бе-ха тржиште рада има значајно бољу динамику од црногорског.

Број незапослених у Босни  и Херцеговини брже пада него у Црној Гори (до краја 2019.г.).

Слабо тржиште рада у Црној Гори је  вјероватно барем дјелимично допринијело још већој масовности,  ионако масовних,  вјерских поворки.

Тржиште рада се тиче земље, а литије неба.

На свом подвижничком путу ка царству небеском Црногорци не би требали заборавити  на царство земаљско.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.