Ni po babi ni po stricu već po paragrafu 195

Stepen odlučnosti državnih pravnih sistema u primjeni zdravstvenih  propisa/epidemioloških mjera tokom pandemije se razlikuje.

Stranac koji je imao priliku da prošeta ulicama BiH ne može zaključiti da li je nošenje maski  obavezno ili nije, a to ne može zaključiti ni naš obični građanin.

U javnosti se pojavljuju ljudi sa maskama i bez maski, a ogroman broj  djece ne nosi maske, iako oni mogu, bez bilo kakvih simptoma, prenijeti virus.

Maske se nose i na način da ne prekrivaju nos.

U nekim javnim ustanovama postoje,  a u nekima ne postoje, sredstva za dezinfekciju ruku.

Čak i u  nekim ustanovama u kojim stoji natpis da je dezinfekcija ruku obavezna, ona je na dobrovoljnoj osnovi.

Na volju čovjekovu je prepušteno i održavanje udaljenosti od drugog čovjeka,  iako postoje natpisi i upozorenja o veličini obavezne distance.

Nepoštovanje epidemioloških mjera utiče i na  broj oboljelih (vidjeti grafikon), a samim tim i na broj smrtnih ishoda.

Krivični zakon Republike Srpske/RS je posvećen očuvanju prava i sloboda čovjeka.

Osnovno ljudsko pravo je  pravo na život i kao takvo je zapisano u bosanskom ustavu.

Krivični zakon RS  propisuje  i novčane i kazne zatvora za nepoštovanje zdravstvenih propisa tokom pandemije i to kroz paragraf  195.

Broj novih slučajeva COVID – 19 na dan 15.11.2020.god.

Izvor:  WHO.

Država BiH i njeni entiteti mogu insistirati da se ovi propisi (ima ih i Federacija BiH) primjene u potpunosti i da ih se moraju pridržavati svi građani.

Kršenje epidemioloških mjera/propisa se ne prašta i ama baš svako ko ih krši se poziva na krivičnu odgovornost.

Novčane kazne su prihod budžeta, a budžetski rashod može biti i nabavka medicinske opreme.

Opisana politika  sprovođenja pravnih propisa se stručno naziva “politika nulte tolerancije” ili  po naški “ni po babi  ni po stricu” već po paragrafu 195.

15-og novembra Švedska je  bila bez novozaraženih, а u BiH je zaraženo 1.275 ljudi.

Obe države su u formi pravnih akata, usvojile epidemiološke mjere koje su na  snazi.

Kakvi god bili anti-korona propisi u Švedskoj oni su poštovani i rezultati su 15.11.2020.god. postignuti.

RS  ima  čak i u ustavu pravnu odredbu (čl.45 Ustava RS) koja  od građana imperativno traži poštovanje zakona i ustava.

Ako se ustav i zakon moraju poštovati, to isto važi i za podzakonske akte.

Na građanima RS i BiH je da odluče da li će poštovati epidemiološke mjere koje su na snazi.

Na bosanskim ustanovama i  organima uprave je zadatak da primjene politiku nulte tolerancije na one koji ne poštuju epidemološke mjere i šireći zarazu narušavaju zdravlje drugih ljudi i tako ruše  naše društvo i našu  ekonomiju.

Ideal pravne države je  u mislima i na usnama  svakog građanina BiH,  a on  se sprovodi kroz beskompromisnu primjenu zakona i ostalih pravnih propisa.

Misli i riječi trebaju biti pretočeni u djela, osim ako važniji ideali, lični i kolektivni, nisu licemjerje, demagogija i lažno junačenje.

Kada spoznamo da poštujući propise čuvamo i unaprjeđujemo svoje i tuđe zdravlje, shvatićemo da tako razvijamo i naše društvo i našu privredu.

Bife.ba