Рецесија

 У априлу 2020.г., мјесец и по дана након почетка пандемије, објављено је да је италијанска економија у рецесији.

Техничка дефиниција рецесије је негативна стопа промјене БДП-а у два узастопна  квартала, а промјена БДП-а се рачуна у односу на претходни квартал (q/q-1).

Како је стопа раста талијанског БДП-а била негативна у четвртом кварталу 2019.г. (-0,3%), остварењем негативне стопе раста БДП-а  у првом кварталу трећа по величини економија ЕУ је аутоматски ушла у рецесију.

У другом кварталу 2020. г. пад је био још већи (-13%), а у трећем кварталу, пошто је остварила раст (16%), талијанска економија, технички посматрано, излази из рецесије.

Да ли је економија  Босне и Херцеговина у 2020.г. била у рецесији  попут Италије (видјети графикон), закључно са другим кварталом?

У првом кварталу 2020.г. пандемија је за разлику од Италије, ипак само окрзнула нашу економију, иако су све земље ЕУ имале негативне стопе раста БДП-а.

Позитивној  стопи раста у Q1 2020.г. је вјероватно допринијело само двонедјељно затварање економије (друга половина марта), али и тзв. ефекат ниске базе јер је у Q4 2019.г. стопа раста била 0% (црвени круг на графикону).

Стопа  раста реалног бруто домаћег производа Босне и Херцеговине у %

(Q4 2017. – Q2 2020.г., квартал у односу на претходни квартал, десезонирани подаци)

Извор: БХАС.

Први и прави ефекти уведених друштвено-економских мјера ради сузбијања пандемије и ефекти смањења тражње за бе-ха извозом (због успоравања привредне активности у земљама ЕУ и у осталим земљама које купују нашу робу и услуге) су испољени у другом кварталу 2020.г. кад је наша производња роба и услуга смањена за чак 10,5% у односу на први квартал 2020.г.

Да ли ће Босна и Херцеговина ући у рецесију зависи од врједности БДП-а у Q3 2020.г.

На  објављивање резултата о кварталном БДП-у  у Босни и Херцеговини се чека најмање 3 мјесеца од краја претходног квартала, док је у ЕУ период чекања на објаву првих резултата БДП-а, тј. прве процијене БДП-а, један мјесец.

Агенција за  статистику Босне и Херцеговине (БХАС) је нпр. прве резултате о БДП-у за други квартал 2020.год. објавила 2.октобра тј. 94 дана након краја извјештајног периода (30.јун).

Изузетно је малена вјероватноћа да ће Босна и Херцеговина у Q3 2020.г. забиљежити ново смањење реалног БДП-а  и самим тим рецесију, јер су све земље из ЕУ (а и Србија) забиљежиле раст БДП-а, као посљедица  престанка примјене рестриктивних мјера за  сузбијање  пандемије.

Ова кратка економска анализа открива и још најмање двије занимљиве и битне чињенице.

Наша економија је почела побољевати још у 2019.г. иако тада није била у “пандемијском режиму”.

У односу на 2018.г. просјечна стопа кварталног раста је у 2019.г. преполовљена (1,02%  у односу на 0,45 %),  а у задњем кварталу 2019.г. била је 0%.

Оно што европска агенција за статистику (Евростат) уради за  1 мјесец (процијена БДП-а), БХАС  ради 3 мјесеца, тј. тродупло дуже него Евростат.

Чекање од 3 мјесеца на  објаву првих резултата о  БДП-у није европски стандард, са  аспекта струке је нелогично дуг период и можда би требао бити скраћен ако се жели што прије сазнати у којем смјеру и којом јачином (интензитетом) се креће бе-ха економија?

Што се прије успостави дијагноза, прије ће почети и лијечење.

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета.