Trka između Kine i SAD – Golijat protiv Golijata

BRIK (Brazil, Rusija, Indija i Kina) je najvažniji ekonomski blok zemalja u razvoju.

Njegov kamen temeljac je Kina.

Blok čini više od četvrtine svjetske kopnene površine, više od 40% svjetske populacije i oko 15% svjetskog BDP-a.

Zemlje BIRIK-a postaju sve više integrisane sa razvijenim ekonomijama u pogledu trgovine i ulaganja.

Goldman Saks (američka investiciona banka) predviđa da će ukupan nominalni BDP za četiri zemlje BRIK-a dostići 128 hiljada milijardi dolara u 2050. godini, u poređenju sa sadašnjih 66 hiljada milijardi dolara za zemlje grupe G7.

Nadalje, očekuje se da će zemlje BRIK-a činiti 41% svjetske tržišne kapitalizacije akcija (tržišna cijena akcija * broj akcija) do 2030. godine.

Najupečatljivija prognoza je očekivanje da će Kina prestići SAD-e u tržišnoj kapitalizaciji akcija do 2030.

Ilustrativna je vremenska evolucija tržišne kapitalizacija akcija domaćih firmi koje su na berzama (vidjeti grafikon).

SAD je još uvijek daleko iznad Kine u smislu kapitalizacije tržišta akcija, ali  postoji velika neizvjesnost kuda će američka ekonomija i američko tržište akcija krenuti nakon pandemije Covid-19.

Tržišna kapitalizacija domaćih firmi 

(u hiljadama milijardi dolara)

Izvor: Svjetska banka.

Odnos između ove dvije velesile ima ogroman uticaj na globalnu ekonomiju, što je vidljivo u trgovinskom ratu između Kine i SAD-a koji  traje od 2018.

Trgovinski rat, SAD-Kina, je zapravo najveći „carinski rat“ u dosadašnjoj ekonomskoj istoriji.

Utrka za ekonomskom i finansijskom dominacijom u svijetu je u toku, a ostaje da se vidi hoće li se predviđanja Goldman Saksa obistiniti.

dr Vanja Piljak

Literatura:

Mensi, Hammoudeh, Reboredo, and Nguyen (2014). Do global factors impact BRICS stock markets? A quantile regression approach. Emerging Markets Review 19, 1-17.

Qiu, L. D., Zhan, C. and Wei, X. (2019). An analysis of the China-US trade war through the lens of the trade literature. Economic and Political Studies, 7(2), 148-168.

Du, Y., Lu, Y., & Lou, C. (2020). US-China Trade War: Is Winter Coming for Global Trade? Journal of Chinese Political Science, 25(2), 199–240.