Ekonomija Islanda – Frede, laku noć

Male i nerazvijene zemlje se često u oceni svoje ekonomije pozivaju  na mišljenja stranih stručnjaka, a zaboravlja se ili se ne zna, da i oni mogu pogrešiti i da su u prošlosti i grešili.

Privredna komora male države Island je  povodom zabrinutosti pojedinih analitičara za islandski finansijski sistem 2006. zatražila od dva profesora da daju ocenu finansijske stabilnosti u Islandu, a jedan od njih je bio ugledni američki ekonomista profesor Frederik Miškin, bivši član  upravnog odbora američke centralne banke.

Definicije finansijske stabilnosti su različite, a jedna od njih je da finansijska stabilnost neometano funkcionisanje finansijskog sistema, pod čime se podrazumeva da banke snabdevaju građane i privredu dovoljnom količinom kredita.

U izveštaju  (Finansijska stabilnost u Islandu) koji su 2006. potpisali Frederik Miškin i njegov kolega sa Islanda (Tryggvi Thor Herbertsson) finansijska stabilnost Islanda je opisana vrlo pozitivno, lepo i optimistično, a u njemu se na nekoliko desetina mesta koristi pridev “jak” … “jaka finansijska pozicija”, “kontrola banaka je generalno vrlo jaka“, “ekonomske osnove islandske ekonomije su generalno prilično jake“, “zdravlje finansijskog sistema ostaje jako” … itd.

Na kraju izveštaja Fred i Trigvi zaključuju da iako postoje neki debalansi u islandskoj ekonomiji verovatnoća “finansijske kriza u Islandu je vrlo malena“.

Dve godine nakon publikovanja izveštaja Island ulazi u jednu od najvećih finansijskih kriza koju je svet video.

Promena realnog bruto domaćeg proizvoda Islanda

(u procentima)

Izvor:  MMF.

Kriza je započela  u finansijskom  sektoru (druga polovina 2008.), slomom tri najveće privatne banke, a islandska država je bila primorana da izvrši nacionalizaciju dela bankarskog sektora, to jest da uloži budžetska sredstva u sanaciju banaka.

Problemi u bankarskom sektoru su se već sledeće godine (2009.) preneli na celu ekonomiju, što se vidi po ogromnom padu ukupne proizvodnje u zemlji  (crveni krug na grafu).

Tokom 2009. islandska ekonomija se smanjila za skoro 7% , a u sledećoj godini za novih 3,5%.

Podsećanja radi, pad bruto domaćeg proizvoda u Srbiji u 2009. i 2010. je bio -2,7% i  0,7%, u BiH -0,8% i  0,8%  i iz ovoga razloga sunovrat islandske ekonomije se ne može vezati samo za globalnu finasijsku krizu,  nego pretežno za specifičnosti finansijskog sistema Islanda.

Državna intervencija je dovela od ogromnog rasta javnog duga i višegodišnjeg budžetskog deficita.

Sa 29%  javnog duga u odnosu na  BDP (2006.), odnos javnog duga i BDP-a se popeo na 92% (2011.), a budžet je u bio u deficitu 7 godina uzastopno.

Pozitivna ocena finansijske stabilnosti data u 2006. od strane prof. Freda i Trigvija nije bila “dobro jutro” za islandsku ekonomiju, već “laku noć”, pošto je islandsko društvo najmanje dve godine živelo  u zabludi da je sa finansijama  i ekonomijom sve u najboljem redu.

Iskustvo Islanda sa stranom ocenom (ali i domaćom, Islanđanin Trigvi je drugi koautor izveštaja) domaće finasijske stabilnosti i indirektno ocenom domaće ekonomije nam svedoči da ekspertima, pogotovo stranim, makar bili i priznati i dokazani stručnjaci ne treba uvek verovati, niti njihove ocene treba uvek uzimati zdravo za gotovo.

Sve nerazvijene zemlje, a u njih spadaju i Srbija, Crna Gora i BiH, ali i Hrvatska, trebaju biti suzdržane kada se stranci pozitivno izražavaju o bilo kojem segmentu njihove ekonomije,  pogotovo kada je reč o finansijama.

Primer Islanda nam pokazuje da je središte njegove ekonomske krize bio njegov finansijski sektor, koji je bio bolestan, a lekari (dr Fred i dr Trigvi) su 2006. potpuno promašili dijagnozu i bolesnika proglasili zdravim.

Bife