Тржиште некретнина – Балтички тигрови од марципана

Тржиште некретнина, као и свако друго тржиште,  реагује на промјене у кретању економије.

Када се привредна активност смањује, а производња пада то се одражава или на пад цијена некретнина или на драматично смањење тражње за некретнинама, а често и на једно и на друго, пошто  смањење тражње води ка паду цијена.

Описани процес корекцијe цијена некретнина забиљежен  је током глобалне финансијске кризе (видјети графикон), а иако је он правило, а не изузетак, треба рачунати и са изузецима.

За само 6 мјесеци од колапса америчке инвестицоне банке (септембар 2008.) цијене некретнина у двадесетак европских земљама су  у просјеку смањене за скоро 9% и у овоме случају се не може говорити о изузецима.

Правило по којем цијене некретнина, по правилу падају у кризи, је потврђено.

Примјећује се одбијање цијене некретнина у Њемачкој да падну, као и цијеновна тврдоглавост, али претежно сјеверног дјела Европе.

Пад цијена некретнина

(март 2009. – сепетембар 2008.)

Извор: Eurostat.

Балканским земљама су годинама три балтичке земље, Лативија, Летонија и Естонија, у погледу економских реформи (од комунизма ка капитализму) и достигнутог нивоа привредног развоја биле нуђене као најсвјетлији узори.

Ове три земље су проглашене “балтичким тигровима” и као такве су од стране свих званичника ЕУ и САД рекламиране и у Европи и у свијету.

Тигар је асоцијација на нешто што је јако, снажно и брзо  – предатор, у овоме случају економски, без мане.

Бaлтички тигрови су требали бити асоцијација на четири изузетно успјешне азијске економије, Јужна Кореја, Тајван, Хонг-Конг и Сингапур, које су много прије глобалне кризе проглашене за азијске тигрове.

То што се наспрам четири земље Азије налази Кина (у међувремену Хонг-Конг је постао дио Кине), а наспрам три европске земље Русија наравно апсолутно није утицало на избор исте одреднице – тигар.

Исти избор је био сасвим случајан.

А онда су дошле 2008. и 2009.година.

За само 6 мјесеци, од краја септембра  2008. до краја марта 2009. цијене некретнина  у балтичким тигровима су се у просјеку стропоштале за 30% (црвене колумне на графикону).

Разлог овако огромног пада цијена некретнина је био исто тако огроман пад привредне активности.

Те 2009. просјечан пад БДП-а у  ЕУ је био 4,3%, а  у балтичким тигровима 14,5%.

“Преко ноћи” Европска унија је схватила да су њени и балтички тигрови сачињени од марципана и вишегодишња реклама се показала лажном.

Bife