Cijene nekretnina u BiH – Nema povlačenja

Bosanska statistika prati kretanje cijena stanova i publikuje vrlo detaljne i korisne statistike sa tržišta nekretnina, među kojima je i statistika prodatih novih stanova.

Pored porodica i pojedinaca za ovu vrstu podataka su zainteresovani i donosioci ekonomskih odluka ne bez razloga.

Iako cijena nekretnina ne ulazi direktno u indeks potrošačkih cijena/CPI (eng. consumer price index) ona opterećuje porodične budžete ili preko rente/kirije ukoliko se radi o licima koji nisu vlasnici (odjeljak CPI koji se odnosi na stanovanje) ili kroz troškove nabavke ukoliko je stan kupljen.

Dalje, cijena stanova određuje i privrednu dinamiku na ovome tržištu i razvoj građevinske djelatnosti koja je na razmeđi proizvodnog i uslužnog sektora – predstavlja i jedno i drugo.

I na kraju kretori ekonomskih politika moraju motriti na ovo tržište, jer se na njemu mogu stvoriti baloni-naduvane cijene, koji kada puknu prave ogromne negativne efekte.

Što se tiče statistike novogradnje koju nam je BH  agencija za statistiku stavila na uvid za zadnje tromjesječje 2020.god. usporavanje ove djelatnosti je primjetno, ali ne toliko zbog promjene u cijeni koliko zbog promjene u količini.

Novoizgrađeni stanovi u četvrtom kvartalu 2020.god.

Izvor: BHAS.

Cijena novih stanova je neznatno korigovana za godinu dana (-1,5%), ali dramatično je opao broj prodatih novih stanova.

On je je za više od trećine (35,3%) manji nego u zadnjem tromjesječju prošle godine.

Ovakav pad broja prodatih novih stanova bi na većini tržišta doveo do značajnog, možda i dvocifrenog pada cijena stanova, ali bosansko tržište ne spada u prosječna tržišta.

Mogući uzrok stabilnosti cijena je tzv. oligopolska struktura tržišta na kojem dominira mali broj velikih investitora koji su u prethodnom periodu ostvorili velike profite zbog rasta cijena nekretnina i sada ne moraju prodavati stanove “po svaku cijenu”.

Smanjenje ponude novih stanova, uz još uvijek visoku tražnju, takođe može objasniti stabilnost cijena.

Posmatrajući kretanje prosječnih plata i zaposlenosti, cijena novogradnje na kraju 2020.god ne predstavlja dodatno opterećenje za porodične budžete.

Jedan kvadratni metar stana se može kupiti za približno dvije prosječne neto plate, a na pitanje da li svjedočimo balonu na tržištu nekretnina odgovor će dati neki budući tekst.

U ovome trenutku jedino je izvjesno da je domaće tržište stambenih nekretnina cijenovno reagovalo na pandemiju poput tržišta većine ostalih zemalja EU uz parolu koja glasi: “Nema povlačenja”.

Bife