Kuponska kamatna stopa na obveznice Republike Srpske – April u Londonu

Republika Srpska je nedavno na Londonskoj berzi, koja je svjetski finansijski centar, emitovala obveznice ili narodski rečeno zadužila se – uzela kredit.

Kredit je uzet tj. obveznice emitovane,  po kuponskoj kamatnoj stopi od 4,75%.

U finansijama se kao sinonim umjesto kuponske kamatne stope koristi i skraćeni termin kupon.

Šta je kuponska kamatna stopa ili kupon?

Jedna srpska londonska obveznica ima nominalnu vrijednost od 100.000 eura/EUR.

Ako su kupci obveznica otkupili sve obveznice  po toj vrijednosti onda će Srpska zaista plaćati na ovu emisiju kupon od 4,75%.

Međutim, investitori mogu odlučiti da za nešto što nominalno vrijedi 100.000 EUR ponude 98.918 eura (vidjeti grafikon), što su i učinili.

Pošto je Srpska prihvatila tu ponudu cijena po kojoj su obveznica emitovane nije 100% od njihove nominalne vrijednosti već 98,918% od njihove nominalne vrijednosti.

U finansijskom žargonu se kaže da je cijene ove emisije (eng. issue price)  98,918% (a  ne 100%).

Nominalna vrijednost obveznice i njena (prodajna) cijena u eurima

(Republika Srpska, april 2021. u Londonu)

Izvor: Londonska berza.

Kupanska kamatna stopa ili kupon je kamatna stopa koju će Srpska plaćati na nominalnu vrijednost obveznica, a stvarna ili efektivna kamatna stopa koju će Srpska plaćati na obveznice se računa u odnosu na vrijednost po kojoj su obveznice prodate, tj. u odnosu na njihovu cijenu, a ne  u odnosu na nominalanu vrijednost.

Pošto je u prosjeku za svaku obveznicu nominalne vrijednosti 100.000 EUR Srpska dobila 98.918 EUR stvarna ili efektivna kamatna stopa koju će Srpska plaćati na ovu emisiju je veća od 4,75%.

Ta stvarna ili efektivna kamatna stopa se u finansijama zove stopa prinosa do dospjeća ili jednostavno prinos (eng.yield).

Kupon i prinos su jednaki ako su obveznice prodate po nominalnoj vrijednosti, a ako nisu onda se ove dvije kamatne stope razlikuju.

Da je kojim slučajem Srpska prodala obveznice po  cijeni koja je npr. 1% veća od nominalne vrijednosti plaćala bi manju kuponsku kamatnu stopu od 4,75%.

Kako je Srpska  prodala obveznice po cijeni  koja je za  oko 1% niža od njihove nominalne vrijednosti plaćaće kamatu po kamatnoj stopi koja je nešto viša od 4,75%.

Ovim tekstom otvaramo seriju objava  koja će usljediti na temu aprila u Londonu i upravo pod tom odrednicom (April u Londonu) će ova tema, između ostaloga, biti kategorisana (radi lakše pretrage).

April u Londonu predstavlja prekretnicu u srpskim i bosanskohercegovačkim finansijama i ekonomiji iz mnogo, izuzetno bitnih, razloga o kojima ćemo pisati.

Bife