Пензиони резервни фонд Републике Српске – Фокус на сигуран и стабилан принос (1)

На крају 2020. године нето имовина Пензијског резервног фонда је повећана за 2,97% у односу на исти период 2019. године.

Током 2020. вриједност берзанског индекса Републике Српске (BIRS) је смањена за 6,76%, а индекс предузећа из система Електропривреде Републике Српске (ERS10) је смањен за 18,53%.

Укупни приходи Пензијског резервног фонда Републике Српске за 2020. годину су износили 11,77 милиона КМ.

Можда би објава ове информације прошла и неопажено да дио добити није дошао од улагања акција у иностранству (видјети графикон).

Управо овај искорак у иностранство сматрамо као најважнији потез у прошлој години.

Наиме, током прољећа прошле године смо опрезно искорачили на стране берзе и у складу са начелима из наше инвестиционе политике, односно сигурности, ликвидности, диверзификације и профитабилности чиме смо осигурали додатни извор прихода из иностранства.

Нето добит и приходи ПРЕФ-а

(у милионима КМ )

Извор: ПРЕФ.

У мјесечним извјештајима ПРЕФ-а видљиво је да је на овај дио улагања остварен поврат на уложену имовину од око 15 одсто и да су током 2020. пристигле прве дивиденде.

За стручну јавност овај потез није изненађење.

Куповина акција, било у земљи или у иностранству, данас је дио озбиљних стратегија многих инвестиционих компанија, фондова, банака и осигуравајућих друштава у земљи и свијету.

Акције на страним берзама чине и значајан део портфеља пензијских фондова.

Куповина таквих финансијских инструмената за циљ има већи принос у односу на постојећа улагања али и дугорочну финансијску стабилност.

Пензијски фондови су конзервативни инвеститори.

Они не тргују акцијама да би зарадили преко ноћи.

Напротив, преферирају сигурне инфестиције, са добрим рејтингом и стабилним приходима.

Према томе, при избору акција које купују, воде се сигурношћу акција и трговањем на дуге, а не на шпекулативне стазе.

Наставак у сљедећој објави  …

Милош Грујић

.