Инвестициона политика Пензионог резервног фонда Републике Српске током пандемије – Српски контраши

Ако би се о на финансијском  тржишту могло говорити  о правилима онда је једно  од њих да различити  инвеститори  приликом куповине хартија од вриједности користе потпуно различите инвестиционе стратегије.

Под  стратегијама инвестирања се подразумјевају средства и начини за остваривање циљева инвестирања и у том смислу инвеститори су нека врста генерала који доносе одлуке гдје уложити новац и како распоредити финансијске снаге (грч. стратос – генерал).

Са друге  стране, сваки просјечно интелигентан човјек врло добро разумије и још боље зна да је основни циљ сваког инвестирања  (лат.  инвеститио – улагање) остваривање добити, или приноса, на  уложени новац.

А у сврху реализације овако дефинисаног главног циља инвестирања  Пензиони резервни фонд Републике Српске/ПРЕФ је  током 2020.године примјенио инвестициону стратегију која се зове контра инвестирање (видјети графикон) или  изворно контрариан инвестинг (енг. contrarian investing).

У чему се састоји ова стратегија улагања новца чији би се носиоци могли назвати контраши, а  у овоме случају, пошто се ради о Пензионом резрвном фонду Републике Српске, српски контраши?

Кретање индекса акција Дау Џонс

Извор: Investing.com.

Велики број инвеститира када купује удјеле у акционарским друштвима, тј. када купује акције, чини то када цијене акција расту,  што је у складу са логиком здравог људског разума.

Ако цијене неке робе  расту, онда она мора да је квалитетна и куповином те робе (у овоме случају акција) се обезбјеђује имовина над квалитетом,  јер се очекује даљи раст њене цијене.

Описаној логици се са аспекта разумног схватања односа цијене и квалитета не може апсолутно ништа приговорити, али постоје инвеститори, овдје смо их назвали контраши, који размишљају потпуно другачије и управо благодарећи примјени такве стратегије инвестирања ПРЕФ је у 2020. остварио надпросјечну добит на страном тржишту.

Проглашење пандемије и затварање појединих дјелова националних економије, те ограничења у кретању људи и роба, утицало је на приходе фирми, те су  очекивања у погледу квалитета њиховог пословања нагло постала песимистична, што је довело до обарања цијена акција предузећа на скоро свим свјетским тржиштима.

У таквим околностима се инвеститори који су куповали акције када је њихова цијена расла обично уплаше и већина њих  продаје акције, како би смањила губитак на тржишту које се руше, а сви контраши, па и српски, раде обратно – купују акције  када им цијена пада, у очекивању да ће се тржиште кад-тад опoравити.

Контраши су куповали стране акције, или индекс који садржи све те акције, у марту 2020.године (црвени круг на графикону), када се тржиште стропoштало, а онда су током године продавали исте те акције и тако остваривали надпросијечну капиталну добит (разлика између  продајне и куповне цијене).

Ето, то је једноставо и кратко објашњено инвестиционе стратегије контраша,  са којом је ПРЕФ изашао на страно тржиште током пандемије и остварио врло добре пословне резултате.

Кључ успјеха контра стратегије је “само” добра  процијена  момента у којем је тржиште достигло максималан пад или дно, како би се акције купиле баш у тренутку када њихова цијена  престаје падати, или непосредно прије престанка пада, а то је предмет истраживања тзв. техничке анализе и анализе свјећњака/свјећа (енг. candlestick).

Драган С. Јовић*

*Изнесени ставови, идеје, закључци, препоруке, анализе и мишљења припадају аутору и не представљају на било који начин ставове, идеје, закључке, препоруке, анализе и мишљења установе у којој аутор ради. Анализе финансијског/банкарског тржишта и/или појединачних хартија од вриједности (акција, трезорских записа, обвезница) нису приједлог за куповину или продају хартија од вриједности. Анализе ове врсте су лични ставови аутора, а не било каква врста инвестиционог савјета