Uticaj pomorskog transporta na tržišna dešavanja – Na pučini mora (I)

Tokom pandemijskog perioda mnoge poslovne aktivnosti su doživjele drastične promjene i to kako na gore tako i na bolje, a logistički lanac pomorskog prevoza u sebi sadrži oboje.

Naime, tokom prvog lockdown-a početkom 2020. godine brodari su doživjeli strahovite gubitke – spominjale su se cifre od 4 milijarde USD.

Lockdown je izazvao poremećaj u pozicioniranju opreme, tačnije velik broj kontejnera se početkom juna 2020. našao van kineskih luka

To je uzrokovalo borbu za svaki slobodni kontejner na depoima u Kini koji su bili neophodni za izvoz kineske robe – kineske TV stanice su prikazivale i tuče lokalnih špeditera oko preuzimanja slobodnih kontejnera.

Nedostatak kontejnera je, dalje, izazvao Blank Sailing tj. otkazivanje predviđenih isplovljavanja iz kineskih luka prema destinacijama u svijetu jer brodari nisu željeli da im plove poluprazni brodovi.

Pomenuti poremećaji opreme i broja isplovljavanja su rezultirali konstantnim rastom cijena pomorskog transporta.

Od juna 2020. pa do maja 2021. njihov skok iznosi imponzantnih 500%.

Zahvaljujući ovom skoku cijena, usprkos smanjenjom broju plovidbi, brodari u drugoj polovini 2020. godine nadoknađuju pretrpljene gubitke i njih 11 najvećih u posljednjem kvartalu 2020 ostvaruju dobit od 9 milijardi USD.

 Godišnja neto dobit 4 najveće brodske cargo kompanije

(u miljardama dolara)

Nastavak u sljedećoj objavi

 

Bife