WEO Update: Neravnomjeran oporavak svjetske ekonomije (I)

U iščekivanju aprilskog MMF-ovog viđenja svjetske ekonomije i prognoze daljih kretanja (WEO – Svjetski ekonomski izgledi ), posmatrajmo malo najskoriji, januarski Update WEO (1).

Njegova osnovna poruka je da se u 2021. godini očekuje rast globalnog BDP od 5.5% (2).

To je malo, ali pozitivno povećanje prognoze u odnosu na prošlu prognozu (5,2%) iz oktobra 2020. godine.

Lijepo je vidjeti da MMF za 2022. očekuje rast globalnog BDP-a za 4,2%.

Za proteklu 2020. godinu, makroekonomska statistika kasni, pa je MMF objavio svoju prognozu za pad svjetskog BDP-a za 2020. godinu od 3,5%.

To je manji pad od onog očekivanog jesenas (pad za 4,4% u WEO oktobar 2020).

U skoro svim prognozama i većini publikacija u posljednje vrijeme najčešće spominjani pojam je „neizvjesnost prognoza“.

Otuda ne čudi što se prognoze često mijenjaju i to u poprilično značajnoj mjeri.

Često se i procjena očekivanog početka oporavka pomjera u budućnost, kada već postane izgledno da neće biti kako je prognozirano.

Tako je i u januarskoj publikaciji WEO Update.

Jasno je da oporavka nema u prvoj polovini 2021. godine.

Zato su procjenu početka oporavka pomjerili na drugu polovinu 2021. godine.

Kao razlozi pomjeranja procjene početka oporavka navode se pojava i širenje novih sojeva koronavirusa koji su izgleda zarazniji od prvog soja virusa.

Pored toga vakcinacija, na koju se do nedavno gledalo kao na sveopšti spas i veliku nadu za brz povratak u „normalan“ život, odvija se sporije od inicijalnog plana u mnogim zemljama.

Zbog toga među narodom nepopularne „epidemiološke mjere“ i ograničenja ostaju na snazi i početak oporavka se dodatno odgađa.

Međutim, procjene na globalnom nivou, ako se se posmatraju same za sebe, prikrivaju razlike među regijama i zemljama, tako da makroekonomske izglede treba posmatrati po regijama i zemljama, pa i po sektorima ekonomija.

Druga važna teza u ažuriranom WEO je da da će se oporavak u svijetu biti neujednačen, odnosno da će se neravnomjerno odvijati.

Neravnomjerno po zemljama i regijama, ali i neravnomjerno unutar sektora ekonomija.

Prognoze ekonomskog rasta za razvijene ekonomije i ekonomije u razvoju i sa tržištima u nastanku

(četvrti kvartal 2020 je bazni kvartal)

Izvor: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update. Napomena: AEs = Razvijene ekonomije (Advanced Economies), EMDEs = Ekonomije u razvoju i sa tržištima u nastanku (Emerging Market and Developing Economies).

Nastavak u sljedećoj objavi …

Vidosav Pantić*

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.

Reference

1) Ovaj tekst je pisan prije objave WEO za april 2021.

2)Međunarodni monetarni fond (MMF) dva puta godišnje objavljuje svoje viđenje svjetske ekonomije i prognoze daljih kretanja u vrlo detaljnim publikacijama koje imaju naziv World Economic Outlook (WEO). WEO se objavljuje u aprilu i oktobru. Pored toga, MMF dva puta godišnje (u januaru i junu svake godine) objavljuju ažurirane i skraćene verzije WEO sa novijim podacima koje se nazivaju „WEO update“