WEO Update: Neravnomjeran oporavak svjetske ekonomije (II)

Za BiH su posebno važni izgledi ekonomije evrozone, budući da je KM fiksno vezana za evro.

Prema MMF-ovim najskorijim procjenama, pad BDP evrozone u 2020. godini je čak 7,2%.

Očekivanja MMF-a su da će u naredne dvije godine, u 2021. i 2022. godini, BDP evrozone rasti za 4,2% i 3,6%, što jeste pozitivna vijest, ali je sporije od svjetskog prosjeka (vidjeti grafikon).

Teško je dati globalni pregled neravnomjernosti sektorskog oporavka unutar pojedinih zemalja zbog njihove različitosti.

Očekivane stope  rasta realnog BDP-a zone evra

Izvor:  WEO  januar 2021.

Sam oporavak i razlike po sektorima će ovisiti o nizu faktora, koje nije lako sagledati i procijeniti njihov uticaj.

Međutim, prema aktuelnim informacijama i restrikcijama, realno je očekivati da će se industrijske grane brže oporavljati od usluga, iako su se u industriji u nekim segmentima stvorila „uska grla“ (eng. „Bottlenecks“.

Naročito u auto-industriji, industriji mobilnih telefona, industriji televizora i drugim sektorima gdje se koriste elektronski čipovi, uslijed globalnog nedostatka poluprovodnika.

Naime zbog pandemije i restrikcija došlo je do prekida pojedinih globalnih lanaca ponude, odnosno lanaca snabdijevanja u svijetu.

To je poprimilo tolike razmjere da je i američki predsjednik Džozef Bajden, po stupanju na dužnost, govorio o potrebi ponovnog uspostavljanja lanaca snabdijevanja.

On je, kritikujući nesposobnost Trampove administracije da obezbijedi lance snabdijevanja, najavio da će obnoviti lance snabdijevanja sa osloncem na domaću proizvodnju i omogućiti da Amerikanci ne budu ovisni o uvozu proizvoda značajnih za nacionalnu bezbjednost.

Bilo kako bilo, industrijske grane se u globalu, oporavljaju brže od uslužnih, jer će se uslužne djelatnosti, posebno one koje zahtijevaju fizički kontakt mnogo sporije oporavljati.

To se naročito odnosi na turizam, ugostiteljstvo i prevoz putnika.

Čini se da je ipak najugroženiji međunarodni avionski saobraćaj, jer se ne nazire kraj brojnim ograničenjima za međunarodna putovanja.

Već više od šest godina slušamo makroekonomske analitičare kako će „oporavak svjetske ekonomije biti spor i neuravnotežen“, što je puno više vremena nego što slušamo epidemiologe kako će „naredne dvije sedmice biti ključne“.

Valjda će i to proći.

Vidosav Pantić *

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta investicionog savjeta.