Vjerovatnoća bankrota Bosne i Hercegovine – Zlatna medalja

Tokom proljeća 2014. god. BiH je kao i mnoge druge zemlje bila izložena elementarnim nepogodama u obliku poplava.

Tadašnji zastoj u funkcionisanju bosanske ekonomije i uništavanje mnogobrojnih privrednih objekata i roba koje su se u njima nalazila, kao i šteta na objektima individualnog i kolektivnog stanovanja se odrazilo na ukupnu proizvodnju roba i usluga u toj godini (vidjeti grafikon).

Stopa ekonomskog rasta je sa ionako niskih 2,5% (2013.god.), pala na 1,2% (crveni krug na grafikonu).

Svaki pad ekonomske aktivnosti pred svaku državu stavlja problem otplate državnih dugova ili kao što je to u slučaju BiH problem otplate entitetskih dugova.

Veličina problema sa otplatom dugova se u ekonomiji mjeri kroz vjerovatnoću bankrota države ili vjerovatnoću difolta.

Izračunavanjem vjerovatnoće bankrota države se bave mnogobrojne agencije i firme, a jedna od njih je Euromoney.

U jednom od svojih izvještaja koji je objavljen neposredno nakon poplava (jul 2014.god.), a koji se bazirao na novom načinu izračunavanja vjerovatnoće bankrota, Euromoney je rangirao Bosnu i Hercegovinu na „prvo mjesto“.

Stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda u BiH  (u %)

Izvor: BHAS.

Euromoney je izračunao da je vjerovatnoća bankrota bosanske države 27,4% u narednih 12 mjeseci.

To je bila ujedno i najveća vjerovatnoća bankrota koju je Euromoney dodijelio bilo kojoj državi te  godine.

Iza Bosne, koja je bila na prvom mjestu, su se nalazile Bjerusija sa vjerovatnoćom bankrota od 25,9%, a na trećem mjestu je bila Ukrajina.

Grčka je bila među najgorih 10 zemalja, ali je ipak bila bolje rangirana nego Bosna.

Sedam godina kasnije i privatni i javni dugovi u BiH su mnogo veći nego 2014.god., a stopa rasta BDP-a je negativna (žuti krug na grafikonu).

Zlatna medalja koju je 2014.god. Bosna ponijela u takmičenju za najveću vjerovatnoću državnog bankrota bi trebala da bude jedna velika opomena za kreatore ekonomskih politika u BiH.

Oni se trebaju upoznati sa razlozima zbog kojih ovo zlato ima boju zemlje, uporediti stanje u bosanskoj ekonomiji i društvu u rasponu od 7 godina i predložiti mjere ekonomske politike koje mogu uticati na smanjenje vjerovatnoće bankrota.

Euromoney je Bosni saopštio jednu krajnje neugodnu istinu, nad kojom bi se trebali zamisliti svi građani, posebno ekonomisti u BiH, a među njima posebno oni koji rade u entitetskim i državnim vladama, organima uprave i institucijama.

Upozorenje u obliku neprijatne činjenice koje izaziva veliku ličnu i društvenu nelagodu saopšteno je prije 7 godina, što je bio sasvim dovoljan period da se provedu ekonomske reforme koje smanjuju vjerovatnoću bankrota  države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta.

Ako to nije učinjeno u prethodnih 7 godina, onda to treba raditi i uraditi u narednih 7 godina.

Bife.ba