Uticaj pandemije na bruto domaći proizvod – Abeceda dobitnika i gubitnika

Ekonomska i društvena ograničenja koja je sa sobom donijela pandemija su različito uticali na pojedine privredne grane.

Bruto domaći proizvod BiH, u skladu sa opšteprihvaćenom metodologijom, stvara ukupno 19 privrednih djelatnosti, kojima je dodijeljeno  prvih 19 slova abecede.

Pandemija je u BiH najmanje pogodila poljoprivredu (privredna  djelatnost označena sa A na grafikonu) i djelatnost informacija i komunikacija (privredna djelatnost označena sa  J).

U odnosu na 2020.god. u 2021.god. ove dvije djelatnosti su porasle za oko 4%.

Na drugoj strani privrednog spektra su hotelijerstvo i ugostiteljstvo (I), transport (H) i trgovina na veliko (G), čiji se BDP  smanjio za 37%, 23% i 9%.

Pored ovih djelatnosti kroz brodolom u pandemiji su prošli; prerađivačka industrija(C), proizvodnja i snabdjevanje električnom energijom, plinom i parom  (D) i umjetnost, zabava i rekreacija (R).

Ovih šest djelatnosti je za godinu dana smanjeno više od pada realnog BDP-a (crvena linija na grafikonu).

Godišnji rast realnog BDP-a po privrednim djelatnostima u BiH u 2020.god.

Izvor: BHAS. Napomena:  Na  x osi su oznake privrednih djelatnosti.

U sredini prikaznog spektra pada BDP-a po djelatnostima se nalazi preostalih 11 privrednih djelatnosti na koje pandemija  i sve  što je ona donijela, uopšte nije uticala,  ili su njene posljedice bile izuzetno malene.

U koroni su dobro prošli građevinarstvo/F (+1,3%), banke i osiguravajuća društva/K (+1,5%), zdravstvo i  socijalna zaštita/Q (+1,8%) i naučne i  tehničke djelatnosti/M (+2,1%).

Analiza promjena BDP-a po privrednim djelatnostima otkriva  abecedu dobitnika i gubitnika pandemije.

Donosioci  ekonomskih  odluka, javnost, političke organizacije, nevladin sektor, ali i svaki stanovnik BiH trebaju  svako za  sebe dati  ocjenu ovakve distribucije gubitaka i dobitaka u 2020.god.

Svi zajedno se mogu zapitati da li je trebalo i moglo biti drugačije i da li žele da  gledaju neku novu reprizu, ili bi država/entiteti u nekoj novoj-sličnoj ekonomskoj situaciji trebali pokušati napraviti drugačiju distribuciju ekonomskih dobitaka i gubitaka?

Bife.ba