Proizvodnja nakon prve godine pandemije – Balkanski trio

Krajem maja statistički zavodi Srbije i Hrvatske su objavili prvu procijenu vrijednosti finalnih proizvoda i usluga (bruto domaći proizvod/BDP) koji su proizvedeni tokom prva  tri mjeseca 2021.god., a isto to je učinila i Agencija za statistiku BiH mjesec dana kasnije.

Objavljeni su podaci o vrijednosti BDP-a po privrednim djelatnostima i stope rasta realnog BDP po djelatnostim, kao i stopa rasta realnog BDP-a.

Unutar 3 balkanske zemlje, prvo mjesto je pripalo Srbiji,  a zadnje Hrvatskoj (vidjeti grafikon).

Srpski BDP je u prvom kvartalu 2021.god. porastao za visokih 1,7% u odnosu na isti period prošle godine.

Porasla je i BiH za 1,5%,   a Hrvatska je pala  za 0,7%.

Srpsku privredu vuče građevinarstvo (poraslo za 19,5%), ali i djelatnost trgovine na veliko i malo, transporta i turizma (5,3%),  koja se označava kao 3T djelatnost (trgovina/turizam/transport).

Bosanski privredni  rast je pod velikim uticajem prerađivačke industrija (8,4%) i  manjim uticajem građevinarstva (3,6%).

I u Hrvatskoj su porasli prerađivačka industrija (4,1%) i   građevinarstvo (8,8%) kao i poljoprivreda (5,9%), ali to nije bilo dovoljno da se ostvari pozitivan privredni rast.

Hrvatski 3T  sektor, i unutar njega turizam se nije oporavio (smanjen je za 4,4%), a on je ključan za razvoj hrvatske ekonomije.

Prva procjena stope rasta realnog BDP-a u prvom kvartalu 2021.god. u  odnosu na prvi kvartal 2020.god. (u % )

Izvor: Eurostat, statistički zavodi i agencije Hrvatske, Srbije i BiH.

U poređenju sa eurozonom i Evropskom unijom  balkanski trio je na početku 2021.god. ostvario mnogo bolje rezultate.

EU je u  prosjeku još uvijek u recesiji, a ekonomija eurozone se smanjuje već  peti kvartal uzastopno.

Čak je i Hrvatska bolja od evropskog prosjeka (-1,2%) i prosječnog rasta zemalja eurozone (-1,3%).

Malo je stvari u kojima je Balkan bolji od eurozone, a jedna od tih stvari je rast BDP-a u prvom kvartalu 2021.god.

Relativno dobre ekonomske rezultate Srbije, Bosne i  Hrvatske na početku 2021.god. treba istaći kao pozitivne karakteristike ekonomija u razvoju, nasuprot mnogim negativnim  karakteristikama koje im ne nedostaju.

Za godinu dana  austrijska ekonomija se smanjila za  4,5%, a  njemačka za 3,1%.

Neka su zaostale balkanske ekonomije barem u nečem nekad bolje od naprednih ekonomija eurozone.

Bife.ba