Nova monetarna strategija Evropske centralne banke – Promjena pravila igre

18 godina cilj monetarne politike ECB je bila stopa inflacije definisana kao “blizu, ali ispod 2%”, a 8.jula 2021.god. ECB je saopštila da mjenja svoju monetarnu strategiju i okviru nje cilj monetarne politike.

Stari cilj monetarne politike je bila inflacija od “blizu ali ispod 2%”.

Novi cilj monetarne politike je stopa inflacije od okruglo 2%.

Godinama je ECB težila starom cilju (vidjeti grafikon) i taman kada ga je dostigla odlučila se za novi cilj.

Da li je ova promjena cilja monetarne politike bitna za Bosnu i Hercegovinu i zašto je ECB odlučila da usvoji novi cilj monetarne politike?

Usvajajući novi cilj ECB je poručila da će tolerisati inflaciju i iznad 2%, jer će oko novog cilja formirati simetrični interval, koji će biti nepoželjan, ali u kojem će se moći kretati inflacija.

Da je zadržala stari cilj ECB bi morala povećati kamatnu stopu čim inflacija pređe 2%.

Pošto ECB očekuje da će inflacija u narednom periodu biti ili 2% ili iznad 2%, a kako želi da koliko je god moguće više odloži povećanje svojih ključnih kamatnih stopa, odlučila je da promjeni pravila igre.

Na promjeni strategije ECB radi od januara 2020.god.

Do promjena pravila igre dolazi u trenutku kada su rasli pritisci na ECB da poveća kamatne stope i u vremenu kada su se svi učesnici na tržištu pitali kada će se ECB, usljed brzog rasta inflacije, odlučiti da poveća kamatne stope.

Usvajanjem novog cilja ECB je pomjerila povećanje kamatnih stopa dalje u budućnost i produžila eru izuzetno niskih kamatnih stopa.

Inflacija u eurozoni i cilj monetarne politike ECB (u %)

Izvor:  ECB.

Ova odluka odlaže rast troškova kamata javnog duga u zemljama koje su vezane za eurozonu (Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), kao i rast kamatnih stopa na javni dug zemalja eurozone?

Pravila igre su promjenjena u toku same igre, iznevjerena su očekivanja tržišta bazirana na cilju starom skoro 20 godina i desio se preokret u ključnom trenutku koji je trebao biti lišen ove vrste neizvjesnosti da je zadržan stari cilj.

Umjesto očekivanog izvjesnog rast kamatnih stopa tržište sada očekuje neizvjestan rast kamatnih stopa.

Nakon ovako velikog preokreta u vrlo osjetljivom trenutku više se ne mogu sa velikim stepenom pouzdanosti predvidjeti dalje aktivnosti ECB u djelu promjene kamatnih stopa, jer se povećala diskrecija u monetarnoj politici ECB.

Jedino što je izvjesno je da od jula 2021.god. ECB prihvata i inflaciju značajno višu od 2%, a veća inflacije će kad-tad morati biti ugrađena u više tržišne kamatne stope pa i u više kamatne stope na javni dug makar ECB i ne mjenjala svoje kamatne stope?

Bife.ba