Radne emigracije iz Bosne i Hercegovine

UN procjenjuje broj emigranata iz BiH na ukupnom nivou od oko 1,6 miliona u svijetu.

Emigracije iz BiH prema Srbiji i Hrvatskoj su  prije svega posljedica prošlog rata, dok prema Sloveniji ekonomski faktori igraju značajniju ulogu.

U posljednjoj deceniji EU-15 zemlje su postale primarni izbor za BiH emigrante dok su intra-regionalne i druge emigracije oslabile.

Između svih zemalja, Njemačka, Austrija i Slovenija su sada postale najčešće destinacije za bh emigrante zbog otvorenih mogućnosti zapošljavanja niskokvalifikovanih lica.

Austrija je domaćin za 168,5 hiljada emigranata ili oko 10 procenata ukupne BiH emigracije.

Postoji relativno dugačka istorija migracija iz BiH prema Austriji iniciranih “gostujićim radnicima” iz bivše Jugoslavije u 1970-im godinama.

Radne migracije između ove dvije zemlje su ojačale povećanjem bh migranata u Austriji za preko 10 procenata u posljednjih šest godina

Struktura emigranata u Austriji  po stepenu stručne kvalifikovanosti

Izvor:  GEA i WIIW, Radne migracije između BiH i Austrije – očekivani trendovi i potencijalne refleksije na obje ekonomije“.

Od bh migracionih tokova prema Austriji se očekuju da će biti nastavljeni vrlo snažno, ako ne i snažnije.

Očekivano povećanje broja migranata iz BiH u Austriji je u rasponu od 7,5-17,5 procenata.

Drugim riječima,  očekuje se da se broj migranata u Austriji poveća za između 12,7 hiljada i  29,4 hiljade.

Osnovni uzroci procesa emigracije iz BiH u Austriju jesu visoke razlike između dvije zemlje u platama i nivoima nezaposlenosti.

Pored toga, geografska blizina, postojanje značajnih društvenih mreža bh građana u Austriji i bezvizni režim osnažuju proces migracije.

Kako uticati na ovaj proces i do neke mjere ga preokrenuti kada su BiH građani u pitanju?

Potrebno je djelovati na uzroke emigracije, a to su prije svega razlike u visinama plata između dvije zemlje i ograničen pristup održivim poslovima za radnike u BiH.

Za ovo bi kroz javne politike bilo potrebno podržati razvoj domaće ekonomije i osnažiti zapošljavanje niskokvalifikovanih lica.

Bife.ba