Federalne rezerve – Vatra, točak i centralna banka

U ekonomskim/stručnim krugovima Amerikancima se prigovara da kroz  svakodnevno štampanje dolara zloupotrebljavaju svoju monetarnu politiku i da na taj način sebi obezbjeđuju povlašten položaj  u međunarodnom ekonomskom sistemu na netržišnim osnovama.

Iako niko ne spori da je Amerika preko svoje centralne banke (Federalne rezerve/FED-a) najviše pomogla sama sebi,  ona je pomogla i onima oko sebe.

Sve zemlje sa kojima SAD imaju razvijene trgovačke odnose su mogle računati na pozajmljivanje novca od FED-a, preko svojih centralnih banaka.

Sve međunarodne finansijske institucije su takođe mogle  tokom pandemije  uzajmljivati američki dolar (koji proizvodi FED) i dalje tim novcem kreditirati svoju klijentelu.

Bez FED-a Amerika bi već odavno bila na koljenima, ali i veliki dio zemaljske kugle bi bio u  ekonomskom haosu.

Aktiva FED-a,  koja se sastoji od kupljenih obveznica, trezorskih zapisa i raznoraznih vrsta  kredita datih američkom budžetu i ostalim američkim i  stranim pravnim licima, je sa 4 hiljade milijardi u 2019.god. porasla na 8,2 hiljade milijardi početkom avgusta  2021.god.

Aktiva FED-a

(u hiljadama milijardi američkih  dolara)

Izvor:  FED.

Obim intervencija koje je FED izveo na tržištu su tokom pandemije bile tako intezivne da je u trećoj i četvroj sedmici marta 2020.god., kada je pandemija i obznanjena i proglašena, aktiva FED-a rasla po dvocifrenim stopama za samo 7 dana.

Opstanak američke, ali i velikog dijela  svjetske ekonomije, zahvaljujući FED-u potvrđuje krilaticu po kojoj su tri najznačajnija otkrića u istoriji ljudske civilizacije, vatra, točak i centralna banka.

Sposobnost centralne banke da proizvodi novac jednostvanim odobravanjem računa neke komercijalne banke kod koje dužnik ima račun, uz istovremeno zaduživanje toga dužnika u svojim poslovnim knjigama/aktivi (potraživanje po kupljenim obveznicama/datim kreditima i slično) se označava u ekonomskoj struci kao monetarna fleksibilnost.

Centralna banka BiH ne može pozajmljivati  ni komercijalnim banakama sa sjedištem u BiH, niti javnim budžetima u BiH.

Centralna banka BiH ne može pozajmljivati novac pravnim licima koja imaju sjedište u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banjaluci, Bihaću, ali može pozajmljivati novac pravnim licima koja imaju sjedište u Beču, Rimu, Budimpešti, Berlinu, Londonu …

Centralna banka BiH može kreditirati Austriju, Njemačku, Francusku,  ali zakon (Zakon o CBBiH)  joj zabranjuje da kreditira državu Bosnu i Hercegovinu.

Centralna banka BiH ne daje kredite u BiH i zato se ona ne  uklapa u koncept tri najznačajnija otkrića u istoriji ljudskog roda, iako je i ona nominalno centralna banka.

Osnovni smisao postojanja centralne banke je da daje kredite državi koja ju je osnovala i pravnim licima i bankama koje su registrovane i imaju sjedište u istoj državi kao i centralna banka.

Sa aspekta monetarne politike država Bosna i Hercegovina je odlučila da ne baštini jednu od tri osnovne tekovine razvoja ljudske civilizacije.

Bife.ba