Vidovdanski sporazum Evropske unije i Merkosura

Evropska unija (EU) upravlja trgovinskim odnosima s trećim zemljama sklapanjem trgovinskih sporazuma.

Osmišljeni su kako bi se stvorile bolje trgovinske prilike te prevladale prepreke za trgovinu.

Trgovinska politika EU-a se takođe koristi kao sredstvo za promovisanje evropskih načela i vrijednosti, od demokratije i ljudskih prava do zaštite životne sredine i socijalnih prava.

Na Vidovdan, 28.6.2019. godine Evropska unija i Merkosur su, nakon dvadeset godina pregovora, postigli politički dogovor o ambicioznom, uravnoteženom i sveobuhvatnom trgovinskom sporazumu.

Ovim trgovinskim okvirnim sporazumom, koji je dio šireg Sporazuma o pridruživanju (Association Agreement) dviju regija, dogovoreno je strateško političko i privredno partnerstvo.

Konačni tekst još uvijek nije preveden na sve zvanične jezike EU, tako da nije provedena potrebna ratifikacija na nivou država članica, niti na nivou Evropske unije.

Očekuje se da će ovaj sporazum za obje strane kreirati velike mogućnosti za održivi rast (vidjeti grafikon), uz istovremeno garantovanje zaštite životne sredine i očuvanje interesa potrošača u Evropskoj uniji.

Evropska unija je prvi veliki partner koji je sklopio trgovinski sporazum s Merkosurom, blokom zemalja koji čine Argentina, Brazil, Paragvaj i Urugvaj.

Tim sporazumom su dogovoreni bliski politički i privredni odnosi između Evropske unije i zemalja Merkosura.

Bruto domaći proizvod per capita u međunarodnim dolarima (2017=100)

Izvor: IMF.

Obje strane su se sporazumno obavezale da će međusobna trgovinska razmjena biti zasnovana na međunarodno prihvaćenim pravilima.

Evropska preduzeća stekla su važnu početnu prednost na tržištu s ogromnim privrednim potencijalom.

Očekivano je da će Sporazum doprinijeti provođenju važnih privrednih reformi i podstaći proces modernizacije zemalja Merkosura.

Sporazumom se garantuju:

• najviši standardi sigurnosti hrane i zaštite potrošača,
• poštivanje načela predostrožnosti u području sigurnosti hrane i
• poštivanje pravila o zaštiti životne sredine.

Sporazum sadržava posebne obaveze u smislu prava radnika i zaštite životne sredine, uključujući provođenju zaključaka Pariskog klimatskog sporazuma i drugih povezanih pravila .

Međuregionalnim sporazumom EU-a i Merkosura dogovoreno je ukidanje većine carina na izvoz iz Evropske unije u zemlje Merkosura, čime će se preduzećima iz EU-a omogućiti veća konkurentnost jer će na carinama uštedjeti nekoliko milijardi eura godišnje.

Industrijski sektori Evropske unije će moći lakše izvoziti proizvode na koje su dosad naplaćivane visoke, a ponekad i pretjerano visoke carine.

Sporazumom će se u Merkosuru kreirati nove poslovne mogućnosti za preduzeća iz Evropske unije koja izvoze na osnovu državnih ugovora, te za pružaoce usluga informacione tehnologije, telekomunikacija i saobraćaja.

Dogovoreno je da budu pojednostavljene granične kontrole, da se smanje birokratske prepreke i da se u zemljama Merkosura ograniči naplata izvoznih poreza.

U cilju olakšanja pristupa malim i srednjim preduzećima, predviđeno je da se kreira on-line mrežna platforma na internetu koja će im omogućiti lak i jednostavan pristup svim relevantnim informacijama o tržištu, rabatima i slično.

Vidosav Pantić *

*Izneseni stavovi, ideje, zaključci, preporuke, analize i mišljenja pripadaju autoru i ne predstavljaju na bilo koji način stavove, ideje, zaključke, preporuke, analize i mišljenja ustanove  u kojoj autor radi. Analize finansijskog/bankarskog tržišta i/ili pojedinačnih hartija od vrijednosti (akcija, trezorskih zapisa, obveznica) nisu prijedlog za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Analize ove vrste su  lični stavovi autora, a ne bilo kakva vrsta.