Struktura cijene stana – Jedan veliki upitnik

Iz kvartala  u kvartal Republički zavod za statistiku Republike Srpske obavještava javnost o ključnim pokazateljima u građevinarstvu.

Od ukupno pet  redovnih kvartalnih izvještaja za osobu  koja želi da se skući najbitnija je izvještaj koji se tiče cijene prodatih stanova.

Ovaj izvještaj  pored strukture  cijene stana (vidjeti grafikon) obuhvata i njenu dinamiku, a sadrži podatke i o površini prodatih stanova, kao i  samom broju  prodatih novih stanova.

Statistika daje 3 elementa  strukture cijene stana i to je  evropski standard u ovoj vrsti izvještavanja.

Nestandardno u građevinarstvu je rast cijene stanova od 8% za  godinu dana koji se  u  Republici Srpskoj desio od drugog kvartala 2020.god. do dugog kvartala 2021.god. i zato bi se  statistički standard koji daje 3 elementa cijene stana trebao izmjeniti.

Promjena bi mogla ići u pravcu razdvajanja  “troškova građenja i dobiti izvođača radova” na  dva posebna djela/elementa:  “troškovi građenja” i  “dobit izvođača radova”, kako bi se saznalo kolika  je dobit, relativno i apsolutno, po jednom kvadratnom metru stana.

Struktura cijene stana u Republici Srpskoj

(drugi kvartal 2021.god.)

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske.

Dobit po kvadratnom metru je jedan veliki upitnik u ovoj djelatnosti, ne za prodavce  stanova, već za njihove kupce kao i kreatore ekonomske politike.

Po uzoru na  bankarski sektor koji objavljuje sve  podatke o svojoj profitabilnosti,  i djelatnost građevinarstva  bi  trebala objelodaniti svoju profitabilnost kroz zvanične statističke izvještaje Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

U ovome izvještaju je potrebna i jedna mala jezička ispravka koja se tiče prevoda.

Engleska sintagma profit margin  je  pogrešno prevedena kao “dobit  izvođača radova”, umjesto da bude prevedena kao “dobit investitora”.

Investitor i izvođač radova najčešće nisu jedno te isto lice.

Dobit pripada investitoru, a izvođač ulazi u troškove građenja ili ostale troškove.

Kada se sazna kolika je dobit investitora  i kada se odredi njena dinamika u vremenu može se pristupiti kreiranju mjera ekonomske politike, koje polaze od činjenice da je  rast cijena stanova ogroman (blizu dvocifrenog rasta), da  neto plate korigovane za inflaciju i tržište rada ne  prate taj rast, a da stanovi  služe za stanovanje.

Bife.ba