Senzori u poljoprivredi

Upotreba senzora u poljoprivredi će se za narednih pet godina udvostručiti.

Zahvaljujući sve dostupnijim komponentama precizne poljoprivrede, farmeri širom svijeta sve više koriste senzore u svojoj proizvodnji.

Ovi senzori omogućavaju optimizaciju agrotehničkih mjera, kao što su recimo, navodnjavanje, berba, tretiranja pesticidima, ili upravljanje klimatskim parametima unutra plastenika i staklenika.

Ukupna vrijednost tržišta senzora u poljoprivredi

(u milijardama dolara)

Izvor: Fact and factors.

Senzori mogu biti optički, za mjerenje vlažnosti vode i vazduha, mehanički senzori, elektrohemijski, mjerenje pritiska, parametara kvaliteta zemljišta i slično.

Njihova primjena zahtijeva često podršku znanje o informacionim tehnologijama što je često ograničavajući faktor kod poljoprivrednih proizvođača.

Uspješne primjene senzora u poljoprivredi su u onom slučaju kada se uključi i nauka koja treba da definiše parametre u kojima senzor treba da reaguje da bi uslovi bili optimalni, te državni sektor kao podrška širem krugu proizvođača.

Bife.ba