Kvar u američkoj ekonomiji – September 11

Opšte je mišljenje da su  Federalne  rezerve  počele sa monetarnom ekspanzijom/štampanjem novca u martu 2020.godine, nakon izbijanja pandemije, a da je do tada sve bilo  u redu sa američkom ekonomijom.

Vrlo je lako dokazati da je ovo opšte mišljenje pogrešno, kao i da su SAD u pandemiju ušle sa ekonomijom koja je već bila u kvaru.

Krajem  2017.godine FED počinje sa tzv. normalizacijom prethodno izuzetno ekspanzivne monetarne politike, koja je bila obilježena štampanjem novca  i  smanjenjem kamatnih stopa.

Pored rasta kamatnih  stopa FED-a normalizacija monetarne politike se sprovodi kroz smanjenje kupovine aktive.

Kada dužnici vrate kredit FED-u, FED ne odobrava više nove kredite, a to vodi ka smanjenju aktive FED-a.

Tokom 2018. godine aktiva FED-a je kumulativno smanjena za  314 milijardi dolara.

Sa smanjenjem aktive  se nastavilo i u 2019.god. i do početka septembra 2019. aktiva FED-a je smanjena za 373 milijarde dolara.

A onda  se “nešto” desilo i u sedmici koja je završila sa September 11 aktiva FED-a je porasla za 8 milijardi dolara,  a tako visok rast nije zabilježen u prethodnih godinu ipo dana.

U narednoj sedmici  FED  je uvećao svoj bilans za još 75  milijardi (crveni  krug na grafikonu) i rast se nastavio sve do izbijanja pandemije.

Polovinom septembra FED smanjuje referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena, a to čini ponovo i u oktobru, čime pokazuje da sa ekonomijom nešto nije u redu, pa joj pokušava pomoći sa jeftinim novcem.

Zaključno sa  krajem februara 2020.god. aktiva FED-a se od septembra 2019. uvećala za 397 milijardi dolara, a u tome periodu nije bila proglašena pandemija niti su bile uvedene bilo kakve epidemiološko restrikcije u SAD.

Sedmični rast aktive FED-a

Izvor: FED.

SAD su prestale sa normalizacijom monetarne politike već u septembru 2019.god.  i  od tada sve do februara 2020.god. štampaju novac, a od marta 2020.god. kada je proglašena pandemija, vode na  momente hiper ekspanzivnu monetarnu politiku (crni krug na grafikonu).

Razlozi zbog kojih je američki ekonomski sistem u kvaru već od septembra 2019.god. biće tema drugog  teksta, a pouka iz ovoga teksta je da su pandemijom indirektno prikriveni suštinski i pravi problemi američke ekonomije, koji su se pojavili  tačno pola godine prije izbijanja pandemije.

Zaključujemo i da će se problemi u američkoj ekonomiji ponovo pojaviti  i  to mnogo ranije nego što se očekuje,  a  ona će ponovo biti liječena štampanjem novca, sa posljedicama na globalnu i nacionalne ekonomije.

Kao i prije 18 godine i tokom 2019.god. za američko društvo i svjetske  procese  bio je ključan 11.septembar.

Bife.ba