Visina poreza na dobit – Mogućnost izbora

Prije nekoliko mjeseci ministar finansija u Vladi Republike Srpske je, u zakonodavnom domu, izjavio da je Republika Srpska po visini poreza na dobit najkonkurentnija u region i niko od parlamentaraca nije započeo rasprаvu na temu toga iskaza.

Ako se pod konkuretnošću smatra što niži porez na dobit, ta izjava je djelimično tačna, i to ne samo za Republiku Srpsku nego i za za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Iskaz se može proširiti i na cijeli svijet pa se može reći da je Bosna i Hercegovina (žuti krug na grafikonu), po porezu na dobit (10%), jedna od najkonkurentnijih zemalja na svjetskom nivou.

Porez na dobit od 10% ili niži porez od toga od ukupno 224 zemalja ima samo 29 zemalja.

Bosna i Hercegovina je u rangu Makedonije i Kosova, a Crna Gora ima za nijansu niži porez  na dobit (9%).

Niži porez na dobit od bosanskohercegovačkog imaju i Barbados (5%), Uzbekistan (7,5%), Turkmenistan (8%) i Mađarska (9%).

Ako je pretpostavka srpske i bosanskohercegovačke ekonomske politike da nizak porez na dobit povoljno djeluje na investicije, zapošljavanje i ulazak stranih investitora onda se on treba pomicati još prema dole.

15 zemalja uopšte nema porez na dobit, pa se i u tome smjeru Bosna i Hercegovina može kretati, ali u tom slučaju BiH dobija status poreskog raja ili ofšor zone i rizikuje da uđe u neke nove panamske papire, jer u ovih 15 zemalja spadaju pretežno ostrva; Bahami, Bermudi, Kajmanska ostrva, Sveti Bartolomej, Britanska djevičanska ostrva i slično.

Visina poreza na dobit po zemljama u 2020.godini (u %)

Izvor: https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/ Napomena: Žuti krug predstavlja stopu poreza na dobit za Bosnu i Hercegovinu.

Mogućnost izbora postoji i u drugom smjeru te je tako moguće i podizati porez na dobit.

Prema bazi podataka koju koristimo Srbija ima porez na dobit od 15%, Hrvatska od 18%, a Slovenija 19%.

Njemačka oporezuje dobit korporacija poreskom stopom od 30%, a Austrija sa 25%.

Od nuklearnih sila najviši porez na dobit imaju Francuska (32%) i Indija (30%), a najniži Rusija (20%) i Velika Britanija (19%).

Bosna i Hercegovina bi mogla i zadržati standarnu stopu poreza na dobit od 10% za većinu djelatnosti, ali i uvesti jednu višu i jednu nižu stopu poreza na dobit.

Nižom poreskom stopom bi oporezovala strateške industrije i djelatnosti, radi njihovog ubrzanog razvoja, a višom poreskom stopom one djelatnosti koje su joj sa aspekta ekonomskog razvoja manje bitne.

Bife.ba